Arkistot kuukauden mukaan: heinäkuu 2012

Työtä etsimässä 2 – Ota yhteyttä tulevaan työnantajaasi

Uravalmentaja Arja Vuorela

Ensimmäiseksi haluaisin julistaa pannaan käsitteen Avoin hakemus. Ei siksi, että työpaikkoihin ei kannattaisi ottaa yhteyttä aktiivisesti silloinkin, kun heillä ei ole ilmoitusta avoimesta työpaikasta. Päinvastoin. Vaan siksi, että avoin hakemus yleensä tarkoittaa viestiä, jonka jokaisesta sanasta paistaa, että se on tarkoitus lähettää useille työnantajille eikä työnhakijalla ole niin suurta kiinnostusta työnantajaa kohtaan, että kirjoittaisi juuri heille kohdistetun viestin.

Kohdista ja osoita kiinnostuksesi

Työpaikoista 70 – 80 prosenttia löytävät tekijänsä muita kanavia kuin julkisen työpaikkahaun kautta. Jos siis todella haluat löytää itsellesi työpaikan, on välttämätönta ryhtyä aktiiviseksi.

Selvitä ensi itsellesi muutama asia:

  • Missä haluat olla työssä?
  • Kuka tässä työpaikassa voisi olla minun esimieheni?

Kun nämä asiat ovat selvillä, ala hakea tietoa näistä työpaikoista ja esimiehistä. Käytä kaikkia mahdollisia lähteitä: nettiä, lehtiä, TV:tä, radiota, tuttavia…

Ala kirjoittaa itsellesi muistiinpanoja:

  • Miksi haluan olla työssä tässä organisaatiossa?
  • Mikä tämän organisaation tuotteissa, asiakkaissa, toimintatavoissa, arvoissa minua kiinnostaa?
  • Millainen tausta tulevalla esimiehelläni on?
  • Millä voisin vakuuttaa tulevan esimieheni, että olen hänelle arvokas rekrytoiti?
  • Mitä annettavaa minulla on tälle organisaatiolle?

Näiden pohdintojen jälkeen onkin mahdollista kirjoittaa tulevalle esimiehelle kiinnostava viesti. Aloita kertomalla jotakin, mikä tässä organisaatiossa on kiinnittänyt huomiosi. Me ihmiset olemme yleensä kaikkein eniten kiinnostuneita itsestämme ja omasta tekemisestämme. Jos siis pystyt heti alkuun kertomaan tulevasta työnantajastasi jotakin ajankohtaista tai yksityiskohtaista, herätät aitoa kiinnostusta. Kun sen jälkeen kerrot, miksi juuri sinun osaamisesi sopii heidän tilanteeseensa tai toimintaapaansa ja mitä arvokasta tuot mukaasi organisaatioon, kiinnostus nousee entisestään. Kerro, että olet pian yhteydessä häneen ja liitä mukaan CV:si, joka vahvistaa kertomaasi.

Jos organisaatiolla netissä hakulomake, täytä myös se, jotta kunnioitat heidän toimintatapojaan. Ei kuitenkaan kannata luottaa siihen, että organisaatioista oltaisiin aktiivisesti yhteydessä sinuun tämän nettilomakkeen pohjalta.

Ota yhteys muutaman päivän kuluessa tulevaan esimieheesi. Pyri keskusteluun hänen kanssaan, oli hänellä tarjolla työtä tai ei. Koska hän tuntee organisaationsa ja alansa, hänellä voi olla sinulle kullan arvoisia vinkkejä, miten voit edetä halumallasi tiellä.

 

Arja Vuorela
Asiantuntija, Urapalvelut

Aktiivisuus ratkaisee työnhaussa!

Uravalmentaja Arja Vuorela

Miten löydän uuden työn? Miten erottaudun muista työnhakijoista? Mikä ratkaisee työnhaussa? Näitä kysymyksiä SEFEn uravalmentajat pohtivat päivittäin asiakkaittensa kanssa.

 

Levitä verkot laajalle!

Tärkein onnistumisen edellytys työnhaussa on aktiivisuus. Jos jäät odottamaan sopivaa ilmoitusta netissä tai lehdissä, voit joutua odottamaan pitkäänkin.

Pidä CV:si ajan tasalla ja ole valmis lähettämään se milloin tahansa henkilölle, joka on tai voisi olla kiinnostunut osaamisestasi.

Myös LinkedInissä CV kannattaa rakentaa informatiiviseksi, jotta tuleva työnantajasi tai kiinnostunut headhunter voi löytää sinut.

Lisäksi CV kannattaa toimittaa mahdollisimman moneen CV-pankkiin, suorahaku- ja rekrytointiyritykseen. Suomen suurimmat CV-kannat ovat Monsterilla ja Mercuri Urvalilla. Niihin tehdään kymmeniätuhansia hakuja kuukausittain. Jos et halua julkistaa CV:täsi, ota ainakin käyttöön avointen työpaikkojen seurantapalvelu.

 

Kohdista!

Kohdista hakemuksesi aina juuri sille työnantajalle ja siihen tehtävään, jota olet hakemassa.

Kerro hakemuksen alussa, miksi lähetät hakemuksen juuri heille juuri nyt. Mikä heidän yrityksessään on sellaista, että haluat työskennellä heillä? Asetu työnantajan asemaan ja motivoi häntä lukemaan viestisi. Myös ns. avoin hakemus on tarkasti kohdistettu viesti, ei mikään massapostitus.

 

Innostu!

Älä oleta, että viestisi vastaanottaja on automaattisesti kiinnostunut sinusta ja viestistäsi. Tee itsesi kiinnostavaksi. Mieti, mitkä osaamisesi ovat niitä, joita kannattaa erityisesti tuoda esille juuri tässä tapauksessa.  Ekonomina osaamisesi on niin laajaa, että jos kerrot kaikesta, et oikeastaan kerro mistään.

Mieti, mikä vastaanottajaa kiinnostaa ja kerro, miten voit auttaa häntä siinä. Innostu, niin olet innostava.

 

Aktivoidu!

Jos vaivaudut lähettämään CV:si potentiaaliselle työnantajalle, älä jätä hommaa kesken. Soita mahdolliselle tulevalle esimiehellesi ja kerro itsestäsi. Olethan miettinyt valmiiksi, miten herätät hänen kiinnostuksensa? Jos hänellä ei ole työtä tarjolla, kysy vinkkejä, keihin muihin sinun kannattaisi olla yhteydessä.

”Kalastus on hyvä harrastus. Saalista saat, kun pidät verkot vesillä.” – Pätee myös työnhakuun!

 

Arja Vuorela
Asiantuntija, Urapalvelut

 

Menestyksen takana kestävä johtajuus

Ensi viikon perjantaina 20.7. Porin SuomiAreenalla SEFEn järjestämässä keskustelupaneelissa pohditaan kestävän johtajuuden merkitystä työelämässä. Tarkempi ohjelma ja aikataulu löytyvät muun muassa SEFEn nettisivuilta: http://www.ekonomit.fi/portal/fi/ajankohtaista/suomiareena_2012/. Sain kunnian toimia yhtenä panelistina, ja sen myötä olen alkanut entistäkin enemmän pohtia kestävän johtajuuden roolia yrityksen menestymisessä.

SEFEn kestävän johtajuuden määrittelyssä todetaan, että ”parhaimmillaan kestävällä johtajuudella saadaan aikaan tulosta ja varmistetaan organisaatioiden pitkäaikainen menestys”. Jokainen johtaja kamppailee tulostavoitteiden ja menestymispaineiden alla ja pohtii, miten saada ihmisistä kaikki mahdollinen irti tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratkaisu voisi löytyä kestävästä johtajuudesta ja sen tuomasta henkilöstötyytyväisyydestä.

Nykyisin on hyvin yleistä, että organisaatioissa tehdään henkilöstötyytyväisyyskyselyitä. Myös omassa työpaikassani on tehty vuosittain Säästöpankkiryhmän henkilöstötutkimus. Keväällä 2012 saadut koko Säästöpankkiryhmää koskevat tulokset kertovat, että kysyntää kestävälle johtajuudelle on, vaikkakin ryhmätasolla tutkimustulokset olivat erittäin hyviä. Tutkimuksesta kävi selkeästi ilmi yhteys henkilöstötyytyväisyyden, taloudellisen menestymisen ja asiakastyytyväisyyden välillä. Taloudellisesti parhaiten menestyneiden pankkien henkilöstötyytyväisyys ja asiakastyytyväisyys olivat muita pankkeja parempia. Erityisesti tutkimustuloksissa korostui kolme osa-aluetta, joilla oli syy-yhteys taloudelliseen menestymiseen: hyvä työilmapiiri, henkilöstön kokemus pankin vastuullisesta toiminnasta ja henkilöstön korkea sitoutuminen.

Hyvä työilmapiiri, vastuullinen toiminta ja sitoutuminen voidaan kaikki liittää kestävään johtajuuteen. Näiden kolmen osa-alueen taustalta nousi esiin seuraavia tekijöitä, jotka olivat erityisesti vaikuttaneet parempiin tuloksiin:

–          Esimiesten ajan riittävyys alaisille

–          Luottamus johtoon

–          Johdon kiinnostus henkilöstön tarpeista ja toiveista

–          Johdon ja henkilöstön välinen kommunikoiva ja avoin ilmapiiri

–          Työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen kiinnitetään riittävästi huomiota

Juuri näistä asioistahan kestävässä johtajuudessa on kyse. Vaikka tutkimus onkin tehty pankkisektorilla, rohkenen väittää, että tulokset voidaan yleistää koskemaan suomalaista työelämää kokonaisuudessaan. Yrityksen menestymisen takana ovat aina ihmiset. Kestävä johtajuus ei tarkoita, että unohdettaisiin tavoitteet ja niiden seuranta tai tuloksen tekeminen. Kyse on siitä, että tulosta tehdään kestävän johtajuuden periaatteilla, pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Kestävällä johtajuudella saadaan aikaan motivoitunut ja tyytyväinen henkilöstö, joka haluaa työskennellä yrityksen parhaaksi. Henkilöstötyytyväisyys antaa yritykselle myös hyvät mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseen, joka on elinehto yrityksen menestymiselle pitkällä aikavälillä.

Pauliina Nordberg, KTM

pankinjohtaja

Eurajoen Säästöpankki