Arkistot kuukauden mukaan: kesäkuu 2013

Tre lärdomar från kylterivärlden

SHS ordförande Erik Stenberg

Studentkårer och studerandeföreningar representerar i mångt och mycket en ganska osannolik blandning av flera av samhällets ytterligheter. Inte desto mindre tycks det fungera och vara ett exempel på hur allt förändras men i grunden är det samma, utvecklas och ändå bibehåller samma anda.

Just dessa föreningar förknippas ofta med traditioner och ceremonier som förts vidare i åratal men inte desto mindre består de av något av de mest dynamiska individer man kan hitta i samhället, den grupp som kommer att forma mycket av allas vår framtid. Och ändå verkar det fungera att förena två så paradoxala saker som framstegsvilja och tradition. Jag tror detta går hand i hand med vad min kylteriordförandekollega lyfte upp i denna blogg för inte allt för länge sedan om diversitet och faran med att ordna världen i allt för små fack.

Jag tror att det finns mycket vi alla kan lära oss av studerandeföreningar och inte minst just kylteriföreningarna. Tre av dessa lärdomar vill jag dela med mig av nu.

1. Framtidens ledarskapsmetoder

Ledarskap och HR-aspekten av föreningsverksamhet har alltid varit nära mig och en sak jag brinner för. Med dessa glasögon på ser jag en trend som garanterat kommer att spridas i allt högre grad ut i arbetslivet också. Ofta talas det om generation Y och hur vi som tillhör denna generation vill lösa upp strukturerna och ha mera frihet.

Och faktum är att detta syns mycket konkret i viljan att förbinda sig till ansvar särskilt över längre perioder. Och här måste vi komma emot och skapa organisationer som tillåter och stöder rotation i större utsträckning. Men en aspekt som ofta förbises men som syns allt tydligare är också ett behov av stabila punkter medan individernas tillvaro blir mera dynamisk. Och här har vi det igen: kontrasten mellan snabb rotation och utveckling versus tradition.

2. Internationellt

I dagens läge börjar allt tal om internationalisering, globalisering och hur geografiska avstånd minskar i betydelse kännas som lika slitna klyschor som att webben är framtiden, nånting man drar fram när man inte riktigt vet vad man ska tala om och redan diskuterat vädret. Faktum är trots allt att det inte blivit så slitet utan orsak utan faktum är att det är ett mycket påtagligt fenomen.

Problemet är att de flesta har en alltför enkel bild av vad internationalisering verkligen är. I många fall, såväl bland studerandeföreningar som i företagsvärlden och inte minst bland universiteten, tar internationaliseringen sig ut som översättning till engelska eller byte av officiellt språk.

Men sann internationaliserin handlar om att individer samarbetar och umgås oberoende av nationell bakgrund eller geografisk placering. Och det är inget som riktlinjer eller policydokument kan åstadkomma i sig. Men de kan underlätta processen eller i bästa fall till och med ge en knuff i rätt riktning, vilket t.ex. Hankens integrerade utbyte är ett bra exempel på.

3. Beslutsfattande

En intressant diskussion som skapades i samband med SEFEs förbudsmöte i våras omfattade frågan om vidden av det mandat en förenings medlemmar har att på eget bevåg representera sin förening i möten och i stort. En rätt skarp kontrast kunde märkas när kylterina litade fullt på sitt mandat att fatta beslut i stunden i föreningens namn som sed är inom studenrandekorporationerna.

Är det frågan om förtroende, mandat, övermod eller en vilja att få saker och ting att hända i rask takt?

Antagligen en kombination av alla dessa, på gott och på ont. Jag tror i alla fall att det finns en del att lära sig av detta, lite tillit och lite mod kan vara ganska stimulerande i ett byråkratiskt samhälle.

Erik Stenberg
Styrelseordförande, Svenska Handelshögskolans Studentkår