Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2013

Rakenneuudistukset ovat tervetullut askel kohti tasa-arvoisempaa työelämää

Asiamies Kosti Hyyppä

Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa päätettiin jakaa kotihoidontuki jatkossa puoliksi molemmille vanhemmille. Hoitovapaaseen ei puututa, ainoastaan hoitovapaan tukemiseen. Perheen niin päättäessä äiti saisi siis edelleen olla kotona kunnes lapsi täyttää kolme vuotta ja palata sen jälkeen aikaisempaan työhönsä. Tällöin kotihoidon tukea saisi kuitenkin vain hoitovapaan ensimmäiseltä puolikkaalta.

Työelämän tasa-arvon kannalta esitys on hyvä, vaikka askel onkin varsin pieni. Suuri askel olisi, että myös vanhempainvapaata korvamerkittäisiin isälle. Eri asiantuntijat ovat jo ehtineet arvioimaan, että kotihoidon tuen jakaminen ei saa isiä jäämään kotiin suurina massoina. Kuitenkin järjestelmä antaa selkeän viestin, että äidit halutaan nopeammin takaisin työelämään ja isien odotetaan ottavan enemmän vastuuta perheestä.

Jotkut ovat lukeneet rivien välistä myös, että on löydetty toinen keino saada äidit nopeammin takaisin työelämään hoitovapaan lyhentämisen sijasta. Tasa-arvon avulla on siis puututtu arkoihin ”perheen sisäisiin asioihin”. Tosin esityksen mukaan perhe saa edelleen päättää itse, mutta valtio tukee tätä vain rajallisesti.

 

Tasa-arvo ajaa perheen sisäisten asioiden pyhyyden ohi

Vaakakupeissa on siis toisella puolella työelämän tasa-arvo ja toisella perheiden sisäisten asioiden pyhyys. SEFE pitää työelämän tasa-arvoa tärkeämpänä. Tosin ekonomien kohdalla muutos koskisi melko harvoja, koska lähes 75 prosenttia ekonomeista on perhevapaalla alle kaksi vuotta.

Hallitus päätti myös selvittää vanhemmuuden kustannusten jakamisen eri mallien vaihtoehdot ja niiden kustannukset. Tavoitteena löytää ratkaisu ongelmaan, jonka ovat huomioineet ainakin Naisyrittäjät sekä Juhana Vartiainen ja Osmo Soininvaara. Jos tämä johtaa uuteen malliin, ottaa työelämän tasa-arvo jälleen yhden askeleen eteenpäin. Siihen lienee kuitenkin vielä liian pitkä matka nykyisen hallituksen aikana.

Kosti Hyyppä
Tasa-arvoasioista vastaava asiamies, SEFE

Onko yritykselläsi taloudellisia haasteita? Poimi helpot säästöt!

Fondian Mårten Janson

Olemme keskellä vakavaa talouskriisiä. Yritysten täytyy karsia kustannuksia kilpailukykynsä nostamiseksi ja säilyäkseen hengissä. Joka puolella etsitään tällä hetkellä aktiivisesti kustannussäästöjä. Suhdanteista huolimatta, turhista kuluista kannattaa aina päästä eroon. Ja jokaisen vastuullisesti toimivan yrityksen kannattaisi tehdä kustannusanalyysi vähintään kerran vuodessa esimerkiksi seuraavan budjetin laatimisen yhteydessä. Tämä voi pidemmällä aikavälillä johtaa merkittäviin säästöihin.

Säästöjä voi etsiä erilaisin keinoin:

1)       Kilpailuttaminen. Milloin viimeksi pyysit tarjouksia myös pienemmistä tavara- ja palvelutoimituksista? Tuloslaskelman pienemmätkin menoerät voidaan kilpailuttaa varsin yksinkertaisesti ja nopeasti. Kirjaa mitä säästöjä saatiin aikaiseksi missäkin asiassa ja analysoi kannattiko ko. toimenpide pitkällä aikavälillä tehdä. Sido kilpailutustyötehtävä tulospalkkaukseen.

2)      Ulkoistaminen. Moni perustoiminto voidaan ostaa palveluna. Tämä koskee muun muassa kirjanpitoa, palkkahallintoa, taloushallintoa, henkilöstöhallintoa, myyntiä, markkinointia, sourcingia ja lakiosastoja. Pyydä vertailukelpoiset tarjoukset ja vertaa nykytilanteeseen. Tämä ei maksa mitään mutta vie hetken työajastasi. Muista huomioida myös muut kuin numeeriset tekijät, joita on sekä työsuhteessa että ostopalveluissa puolesta ja vastaan. Anna palveluntarjoajien tehdä työ puolestasi ja kerää tulokset. Muista, että ulkoistamisessa puhutaan myös ihmisistä ja työnantajamuutoksesta.

3)      ”Sisäistäminen”. Kannattaako tällä hetkellä ulkoa ostettu palvelu tai aikaisemmin ulkoistettu palvelu mahdollisesti tuottaa itse? Tarkastelu aloitetaan strategisesti tärkeimmistä asioista ja tuloslaskelmaan eniten vaikuttavista ulkoisista kulueristä. Pitkälle standardoituja tai automatisoituja palveluja ei pääsääntöisesti kannata tuottaa itse. Erikoisasiantuntijoita voi tänä päivänä vuokrata määräajaksi sen sijaan, että maksaa konsulttipalkkioita.

4)      Lisäpanostukset. Tämä on kaikista vaikeimmin löydettävissä oleva kustannussäästö, mutta hyvän analyysin tulokset voivat yllättää. Vastausta ei löydy suoraan tuloslaskelmasta tai taseesta, vaan sen löytäminen vaatii sekä salapoliisityötä, että ymmärrystä vaihtoehtoisista toimintatavoista ja uusien investointien tuottamasta tuottavuushyödystä.

Omalla alallani – lakipalvelualalla – tapahtuvaa murrosta ja asiakkaiden vaatimusta palvelujen tehostamisesta ja kustannustason alenemisesta on uraa uurtavasti käsitellyt muun muassa englantilainen professori Richard Susskind  kirjoissaan ”The End of Lawyers?” ja ”Tomorrow’s Lawyer”. Susskindin tutkimusta olemme seuranneet innolla Fondialla, sillä Fondian perimmäinen tarkoitus on uudistaa alaa asiakkaiden eduksi.

Fondia on ainoa Suomessa toimiva lakiosastopalveluja ammattimaisesti tuottava taho, minkä takia olemme samalla reilu ja osaava kumppani yritysten lakiasioiden ja -osastojen kehittämisessä ja tehostamisessa.  Meille voi ulkoistaa lakiosaston kokonaan tai osittain, tarjoamme asiakkaillemme tarpeen mukaan vuokrajuristeja ja analysoimme asiakkaidemme kanssa heidän lakipuolen prosesseja ja kokonaiskustannuksia. Lisäksi haluamme myötävaikuttaa lakiosaamisen demokratisoitumiseen, josta syystä ylläpidämme maksutonta, ei-juristeille tarkoitettua Virtuaalilakimies–palvelua. Tunnustuksena uudistustyöstämme olemme ensimmäisenä suomalaisfirmana palkintoehdokkaana Financial Times -lehden lokakuussa pidettävässä FT Innovative Lawyers Awards 2013 –tilaisuudessa.

Ja seuraavaksi pääsemme haastamaan itseämme jo tänään, jolloin professori Susskind selventää alamme tehostamistrendejä Fondian juristipalvelujen murrosta käsittelevässä kutsuvierasseminaarissa. Teen tästä teille yhteenvedon seuraavassa kirjoituksessani. Muista sillä välin hyödyntää Virtuaalilakimies –jäsenetuasi!

Mårten Janson
Legal Counsel, Fondia Oy

Fondia tarjoaa SEFEn jäsenille maksuttomasti käyttöön VirtuaaliLakimies-palvelun. VirtuaaliLakimies on sähköinen lakitietopankki.