Arkistot kuukauden mukaan: joulukuu 2015

Piilaakson vahvuus on halu ja uskallus kokeilla ja unelmoida – ei vatulointi

Matti Copeland

Olen ollut onnekas ja päässyt vierailemaan lyhyitä ja pidempiä jaksoja Piilaaksossa riittävän usein kyetäkseni aistimaan ja ehkä myös tulkitsemaan muutoksen tuulia.

Perushypoteesi, että Piilaaksossa pääoma, teknologia, osaajat, koulutus, yrittämisen kulttuuri ja historia kohtaavat ja sekoittuvat omintakeisella tavalla, pitää edelleen paikkaansa. Mutta Piilaakso on ”aikuistunut” ja selvästikin aikoo pioneerin ( lue yrittäjän = entrepreneur, joka kasvaa startupiksi) tavoin uusia voittokulkunsa ja määritellä toimialat uudelleen, samalla tavalla kuin se teki perinteisen teknologiateollisuuden kanssa.

Teollinen internet IoT, uusiutuva energia, dronet ( suomeksi miehittämätön ilma-alus), elinkelpoisten planeettojen löytäminen, älykkäät autot ja vaatteet, virtuaalinen todellisuus VR tai tekoäly AI – kaikissa näissä lähinnä kaupallisia läpimurtoja ollaan Piilaaksossa.  Keräilin ajatuksia päiväkirjastani syyskuun Piilaakson matkaltani ja ajattelin jakaa niistä toivottavasti kiinnostavimpia.

Muutoksen vauhti kiihtyy ja Piilaakso näkee sen suurempana mahdollisuutena kuin koskaan.

 

Sattumahdollisuuksia ja tarinoita

Pivot: Koripalloilijana ymmärsin heti mitä tarkoitetaan – toinen jalka paikallaan voi yrittää montaa eri vaihtoehtoa edetä, tuomari ei vihellä askelvirhettä. Ideaa voi ja pitää testata mielellään markkinoilla ja asiakkailla ja voi olla, että vasta Plan B tai Plan C toimii. Fail early on sukua tälle. Kokeilukulttuuri samoin. Kysymällä oppii.

Storytelling: Jos ei jaa eikä kerro tarinaansa muille, ei voi saada palautetta eikä kehittää ideoitaan eteenpäin. Piilaaksossa parhaat tarinat ja tarinankertojat palkitaan erittäin konkreettisesti, he saavat rahoitusta. Parhaista parhaat saavat lisärahoitusta ja niin edelleen. Tarinankerronta lähtee aina yksilöstä, Piilaakson ehkä kuumin venture capitalist Marc Andreessen on sanonut ” In a startup, absolutely nothing happens unless you make it happen”. Tarinankerronnassa unelmointi on sallittua. Ehdottomasti saa ja pitää olla visioita. Samainen Marc Andreessen on sanonut ” The difference between a vision and a hallucination is that other people can see the vision”.

Ecosystem: Emme enää voi käsitellä asioita irrallaan ja erillään toisistaan. Teknologiat, tiedonsiirtokapasiteetti ja turvalliset pilvipalvelut mahdollistavat saumattoman ja melkein reaaliaikaisen hardwaren ja softwaren yhdistämisen. Ekosysteemiajattelu on luonut edellytyksen aivan uusien brändien syntymiselle. Tesla, Fitbit, GoPro ja Under Armour ovat muutamassa vuodessa uusina toimijoina hienosti yhdistäneet tuotteen ja palvelun asiakaskokemuksiksi, joiden asiakasuskollisuus on luja. Jos asiakaskokemus on asiakaslupauksen mukainen, näyttäisi ansaintamallikin löytyvän. GoPro esimerkiksi ei puhu Hero4 videokamerasta vaan kuvaa ekosysteeminsä näin ”Join the GoPro movement  – Capture + share your world”.

Curiosity: Johtamisen näkökulmasta tämä on se jokin. Uteliaisuus on aliarvostettua. Itse olen jo pitkään toiminut luottaen sattumahdollisuuksiin (sependipity) Olemalla utelias olen nostanut todennäköisyyttä, että olen oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja vielä oikeiden ihmisten kanssa. Uteliaisuus on kysymyksiä mutta se on myös aitoa kiinnostusta toisista ihmisistä. Uteliaisuus on asenne. Se on tiedon ja kokemusten jakamista. Satuin olemaan Stanfordin campuksella sattumalta juuri sinä päivänä, kun uudet MBA opiskelijat aloittivat ja livahdin kuuntelemaan rehtorin tervetuliaispuheen. Yli 400 nuorta orientoituivat juuri kahden vuoden ”personal transformation – start taking ownership of your life ” kuten rehtori heitä tervehti. Think, Feel, Dream Big, heille sanottiin.

Impact Purpose / Meaning/Social:  Yllätyin Piilaakson itselleen ottamasta roolista ”paremman” tulevaisuuden rakentamisessa. Vaikuttavinta oli voimakkaassa kasvussa oleva yritysten ja nimekkäiden yrittäjien komittoituminen hyväntekeväisyyteen antamalla yhden prosentti ajastaan, omistuksestaan (equity) ja tuotteistaan tai palveluistaan voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden hyväksi. The Salesforce Foundationin perustaja Marc Benioff kiteyttää asian: “Companies can do more than just make money, they can serve others”. Termit kuten ”Do Good” tai ”Pay it Forward” toistuvat tarinoissa. Lisäksi tietenkin kuluttajat ovat suurimmat voittajat, kun uudet teknologialla transformoidut  liiketoimintamallit yleistyvät esimerkiksi koulutuksessa ja terveydenhuollossa.

Unicorn: Ei voi Piilaaksossa kulkiessaan välttyä yksisarvisen käytöstä arvon mittarina. Rima on hilattu miljardin dollarin arvostukseen  listaamattomien yrityksien osalta ja keskustelun keskipisteenä Uber. Uber on jo melkein kolme kertaa arvokkaampi kuin Kone Helsingin pörssissä. Unicorneja on lienee jo yli 150 ja suurin osa niistä lähtöisin nimenomaan Piilaaksosta. Nykyisellä vauhdilla uusi unicorn syntyy joka neljäs päivä jossain päin maailmaa. Pohjoismaiset nimet kuten Supercell, Spotify, Klarna ja King kuuluvat tälle listalle. Lähimpänä mahdollista kuplaa ollaan näiden yhtiöiden arvostusten kanssa.

 

Matti Copeland
Kirjoittaja on EY:n Executive Director ja antanut itselleen tittelin Chief Curiosity Officer. Hän on aktiivinen hekolainen ja mm. liikkeenjohdon kerhon hallituksen puheenjohtaja.

Mentoroinnin monimuotoisuutta!

Suomen Ekonomien uravalmentaja Hannele Heikinheimo

”Tämä tie on minun,

olen sen rakentanut

           yhdessä muiden kanssa, mutta itselleni.”

(Anja Uljas, Intohimona mentorointi –kirja 2014)  

 

Olemme järjestäneet neljä mentoroinnin alumnitilaisuutta peräkkäisinä syksyinä. Tapahtumiin on kutsuttu aktoreita ja mentoreita, jotka ovat osallistuneet Suomen Ekonomien mentorointiin vuosien aikana.

Mentoroinnissa olemme myös saaneet toteuttaa arvojamme käytännössä. Avoimuus, rohkeus, vastuullisuus ovat mentoroinnin kulmakiviä, onnistuneesta mentoroinnista seuraa onnellisuutta.

 

A – Avoimuus

Aloitimme alumnitilaisuudet syksyllä 2012 avoimuuden -teemalla.

Yksi mentoroinnin kulmakiviä on luottamus. Avain luottamuksen syntymiseen on molemminpuolinen avoimuus mentorin ja aktorin kesken.

Kuten illan alustaja Helena Åhman (Hunting Minds Oy:n perustaja ja tietokirjailija) on todennut:

”Avoimuus ja luottamus voivat virittää ihmisten mielet sekä hyvään tulokseen että hyvinvointiin. Mitä tahansa tunnetta voi siis virittää ajatteluumme – samalla jokainen ajatus virittää mielemme jonkinlaiseen toimintaan.”

 

R – Rohkeus

Mentoroinnissa keskiössä on myös rohkeus. Rohkeutta olla avoin uusille näkökulmille, haastaa itsensä ja uskallusta heittäytyä uusiin haasteisiin, niin aktorina kuin mentorina.

Teemaan meitä johdatteli syksyllä 2014 Minna Tervamäki (Suomen Kansallisbaletin tähtitanssijana tunnettu koreografi, tanssija ja luennoitsija).

Minna tanssi teeman mukaisesti sisään. Hänen esimerkkinsä omista elämän-valinnoistaan osoittivat, että rohkeilla valinnoilla löytyy uusia asioita ja ne kantavat pitkälle. ”Luota intuitioosi, kun etsit suuntaasi.” Mentorointityö on parhaimmillaan aktorin ja mentorin välistä, rohkeutta vahvistavaa tanssia.

 

V – Vastuullisuus

Vastuullisuus lähtee siitä, että tehdään yhdessä, tuetaan toista ja voimaannutaan. Ja siitähän mentoroinnissa on vahvasti kyse.

Hyvänä esimerkkinä vastuullisesta toiminnasta kuulimme tänä syksynä Marianne Heikkilän (Marttaliiton toiminnanjohtaja, pappi ja aktiivinen vapaaehtoistyön tekijä) esityksen, jossa hän lähestyi vastuullisuuden teemaa myötätunnon kautta. Myötätunnolla ja vastuullisuudella on tulevaisuudessa suuri merkitys myös yksilön hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäjänä.

Mariannen sanoin: ”Ihmistä kantaa elämässä se, että hänestä välitetään, hänelle annetaan arvo ja häntä tarvitaan.”

 

O – Onnellisuus

Onnellisuus oli teemana syksyn 2013 alumnitilaisuudessa.

Ilona Rauhala (valmentava psykologi, kirjailija ja yrittäjä), käsitteli aihetta tunteiden ja toivon johtamisen, rohkeuden ja arjen onnellisuuden näkökulmista.

Kuten Ilona kertoi, tutkimusten mukaan toisten auttaminen ja merkitykselliset sosiaaliset suhteet lisäävät onnellisuutta. Mistä muusta mentoroinnissa onkaan kyse?

Strategiamme mukaiset arvot avoimuus, rohkeus, vastuullisuus ja onnellisuus toteutuvat perinteikkäässä mentoroinnissamme. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan mentorointiimme, katso lisätietoja ohjelmastamme sekä ilmoittautumislomakkeet.

”Suurin hyvä, minkä voit tehdä toiselle, ei suinkaan ole rikkauksien jakaminen hänen kanssaan. Se on hänen omien rikkauksiensa paljastaminen hänelle itselleen”. (Benjamin Disraeli)

 

Hannele Heikinheimo
mentorointi, uravalmennus, Suomen Ekonomit