Kirjoittajan arkistot:Heidi Keso

Esimiehillä suuri haaste edessä – osaamisen kehittämisestä osaamisen johtamiseen

SEFEn yrittäjätoimikunnan jäsen Heidi Keso

Esimiesten asema on jokaisessa organisaatioissa suhteellisen haasteellinen. Usein he ovat se joukko, joka toimiin puun ja kuoren välissä. Paineita syntyy tarpeesta viedä asioita eteenpäin organisaation hierarkiassa ja tavoitteiden mukaisten asioiden toteuttamisesta arjen työssä.

Osaamisen kehittäminen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi on yksi tehtävä, jota esimiehet vievät eteenpäin.

Johdettavien innostaminen ja tukeminen päivittäin voi olla haasteellista, vaikka kuinka yrittäisi tuoda esiin jokaisella olevan mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan omassa työssään.  Syy voi olla siinä, että suurella osalla yrityksiä on pitkä historia takanaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyt tavat toimia ja nähdä asioita, on organisaation kulttuurissa hyvin sisäistetty.

 

Mikä on organisaatiosi johtamisen kulttuuri?

Jos johtamistyyli on ollut pitkään autoritäärinen ja vahvan johdon ajatus on vallitseva, on sillä suora yhteys siihen, mitä johdettavat katsovat voivansa tehdä. Tämä taas vaikuttaa siihen, miten kukin näkee oman kehitysmahdollisuutensa kyseisessä organisaatiossa.

Toinen ääripää on demokraattinen johtajuusnäkemys. Ajassa muutama vuosikymmen taaksepäin tämä tulkittiin jopa laissez-faire –ilmiöksi, eli johtaja on laiska työssään eikä tee jämäkästi päätöksiä vaan kyselee alaisilta apua päätöksentekoon. Mutta tämäkin johtui vain siitä, että moinen toimintamalli ei ollut tavanomaista siinä ajassa.

Jos esimies ottaa johdettavansa mukaan päätöksien tekemiseen ja keskusteluihin, tuoden esiin sen, että tässä nyt kuunnellaan kaikkien mielipidettä ja sitten hän tekee päätöksen, ollaan vielä hyvin autoritäärisellä alueella johtamistavoissa. Myös johdettavat ovat silloin hyvin passiivisia, koska esimies päättää joka tapauksessa kuten haluaa. Keskusteluilla ei ole vaikutusta, joten miksi paneutua moiseen asiaan kovasti.

Demokraattiseen johtamismalliin tottuneet ovat sopeutuneet ajatukseen, että heidän pitää ottaa kantaa päätöksiin, koska sillä on merkitystä. He tietävät käyttävänsä valtaa, mutta ottavat myös työstään ja toimistaan vastuuta.

Se, missä tilanteessa johtamisen kulttuuri on kussakin organisaatiossa, vaikuttaa myös siihen, tekevätkö esimiehet osaamisen kehittämistyötä vai osaamisen johtamistyötä. Organisaatioilla onkin johtamiseen liittyvä iso strateginen kysymys päätettävänään.

Miten he haluavat organisaatiossa työskentelevien osaamista käyttää ja mikä on johtamisen näkökulmasta ratkaiseva seuraava askel?

 

Heidi Keso
kauppatieteen tohtori, Empiros Oy
SEFEn yrittäjäneuvottelukunnan jäsen

Yritetään yhdessä vielä

SEFEn yrittäjäneuvottelukunnan jäsen Heidi Keso

Suomi tarvitsee yrittäjyyttä ja yrittäjiä, se on selvä.  Mutta millainen ihminen ryhtyy yrittäjäksi, onnistuu elättämään itsensä ja perheensä ja ehkä jopa menestyy, rikastuu ja lopulta loistaa kateutta kirvoittavissa verotilastoissa. Yrittäjyyttä pohdittaessa syntyy herkästi mielikuvia massiivisista riskeistä, valvotuista öistä, laiminlyödyistä lapsista ja loputtomasta yksinäisestä puurtamisesta.

Toisille yrittäjyys on jotakin kaukaista, jonka saa hoitaa joku muu. Se on jotakin sellaista, johon vain erityisen rohkeat, lahjakkaat, erinomaisen liikeidean omaavat tai ehkä jopa hieman vinoutuneet ihmiset ryhtyvät.

Itselleni yrittäjyys on ollut suuri mahdollisuus ja ennen kaikkea näkökulma elämään. Olen loputtoman kiinnostunut liiketoiminnasta, kaikista sen mahdollisista muodoista. Näen menestyksekkään liiketoiminnan mahdollisuuksia kaikkialla ympäröivässä yhteiskunnassa, maitokaupassa, luvattoman huonosti hoidettujen vanhustemme kodeissa, sairaanhoidossa, kouluissa, suuryrityksissä, teollisuudessa, mutta ennen kaikkea toisessa ihmisessä. Haluan muuttaa maailmaa yrittäjyyden kautta, olla vaikuttamassa ja tulla kuulluksi. Haluan päättää ja vaikuttaa liiketoimintaan,  jolle annan tehokkaimman valveillaoloaikani. Haluan tehdä työtä asioiden parissa, joihin uskon ja jotka ovat sydäntäni lähellä, haluan kuunnella itseäni ja tehdä työtä, joka on osa minua.

 

Tiimiyrittäjyyssä yhdistyvät osaamiset ja unelmat

Mutta en halua tehdä tätä kaikkea yksin. Tiimiyrittäjyys on minun valintani. Tiimiyrityksessä yhdistyvät taitavasti ja nerokkaasti liiketoiminnassa toisiaan täydentävät erilaiset osaamiset ja unelmat.  Tiimiyrittäjyydessä yritysmuoto, omistusosuudet, pääomasijoitukset ja työpanos voivat vaihdella jokaisen henkilökohtaisen tilanteen mukaan. Tärkeintä on, että tiimissä on joukko ihmisiä, jotka haluavat yrittää yhdessä ja tosissaan, vastuuta jakaen.

Miksi siis yrittää yksin?

Suomessa on jo yli 320 000 yritystä, 280 000 yrityksessä työskentelee alle neljä henkilöä, ja useimmissa niistä vain yksi eli yrittäjä itse. Yksinyrittäjiä on jo riittävästi, nyt yrityksissä tarvitaan yhteistyötä ja yhä laajempaa osaamista.

En tosin halua maalata esittämästäni vaihtoehdosta liian ruusuista kuvaa. On myös totta, että kuten missä tahansa yrittämisessä, on tiimiyrittämisessäkin omat haasteensa. Erityisesti asiantuntijatiimissä toimiminen herättää paljon tunteita, kun oma osaaminen ja asiantuntemus asetetaan muiden arvioitavaksi. Lisäksi vastuun ottaminen yhdessä on vaativaa ja toisiin tulee pystyä luottamaan. Tiimiyrityksessäkin on panoksena omat varat, maine ja työpaikka, mutta myös yritykselle tärkeäksi muodostuneet ihmiset ja heidän välisensä suhteet.

Tiimiyrittämisen taitoja voi kuitenkin harjoitella, toimintatapoihin ja -malleihin voi valmentautua ja asioista voidaan sopia hyvin pitkälle etukäteen, on tärkeää varautua monenlaisiin, mahdottomiltakin tuntuviin tilanteisiin. Tärkeintä on muistaa, että sovituista asioista on puhuttava myös aloittamisen jälkeenkin. Vaikka vuorovaikutus vaatii aikaa ja energiaa, jatkuva osallistava ja pro aktiivinen vuorovaikutus on tiimiyrittäjyyden elämän lanka, jonka merkitystä ei saa vähätellä.

Tiimiyrittäjyys vaatii jäseniltään paljon, kuten mikä tahansa ihmissuhteen tai työyhteisön toimintakyvyn ylläpito. Mutta onnistuessaan tiimiyrityksestä ja sen jäsenistöstä voi tulla yrittäjälle elinikäinen voimavara.

Heidi Keso
KTT ja dosentti Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa
Perustaja ja tiimiyrittäjä Empiros Oy