Kirjoittajan arkistot:Leila Auer

Yrittäjyyttä yrityksen sisällä

Hallituksen uutena jäsenenä haluaisin avata nuorille ekonomeille yhtä näkökulmaa yrittäjyyteen. Mahdollisuutta, tietä, jota itse kuljin ryhtyessäni yrittäjäksi. Sanotaan, että yrittäjäksi synnytään tai yrittäjyys imetään jo äidin maidossa. Ehkäpä se useille onkin näin, että olosuhteet, joihin synnytään voivat johtaa ajattelemaan ja toiminaan kuten yrittäjä ja lopulta vihdoin huomaamaan olevansa itsenäinen yrittäjä.

Itse olen pienviljelijäperheen nuorimmainen ja jo alle kouluikäisenä oppinut tekemään yrittäjämäisesti työtä.  Mitään ei saatu helpolla vaan koko perheen voimavarat oli käytettävä maatilan toiminnan pyörittämiseen jokapäiväisen  elannon saamiseksi. Näin tiimityö ja kaikkien osallistuminen tai osallistuttaminen tuli tutuksi jo lapsuuden maisemista. Jokainen vastasi hänelle annetuista tehtävistä tai huolehti itselleen sijaisen estyneenä  tehdä työtä. Tämä  opittu malli seurasi mukana  työelämään siirtymiseni yhteydessä.

Olen kokenut itselleni mielekkääksi tavaksi sen, että saan itse vastata työstäni, asiakassuhteistani , töiden järjestelystä sekä sen aikataulutuksesta. Samoin  siitä, että voin vaikuttaa  työnantajani yhtiön menestymiseen ja että  sillä on suora vaikutus myös ansiotasooni.  Tämä tapa työskennellä on luonnollisesti vastuullisempaa ja haasteellisempaa kuin se, että joku muu vastaa viime kädessä töiden valmistumisesta tai niiden tuloksesta.

 

Yrittäjäksi siirtymisen kynnys madaltuu työuran karttuessa

Mutta uskon, että suurimmalle osalle työntekijöistä se antaa myös enemmän mielekkyyttä työhön ja vapautta, josta voi nauttia.  Näin työskennellen  yrittäjäksi siirtymisen kynnys madaltuu koko työhistorian ajan. Tulee päivä,  jolloin  huomaa haastattelevansa itsensä oman yhtiönsä työntekijäksi. Vaikka näin käy, että yrittäjämäisesti pitkäänkin työskennellyt työntekijä aikanaan siirtyy itsenäiseksi yrittäjäksi on siirtyminen molemmille osapuolille positiivinen ja mahdollisuuksia avaava tilaisuus.

Siirtyjälle se merkitsee vain yhtiön nimen vaihtumista lomakkeisiin, kirjekuoriin , nettisivuille jne. Yritykselle , josta siirtyminen tapahtui, siirto antaa mahdollisuuden rekrytoida uusi innostunut, uusia näkökulmia mukaan tuova, mahdollisti myös  yrittäjämäisesti työskentelevä  työtekijä.  Molemmille osapuolille jää hyvä muisto ajasta jolloin toimittiin yhdessä .

Parhaassa tapauksessa siirtyminen yrittäjäksi ei katkaise lainkaan yhteistyötä. Keskinäinen yhteistyö voi  jatkua esimerkiksi alihankintasuhteena kuten omassa tapauksessani on käynyt.

 

Leila Auer
KHT, JHTT, KTM
SEFEn hallituksen jäsen