Kauppa kannattaa ekonomin palkkapussille

Asiamies Tuomas Viskari

Kaupan ala on perinteisesti ollut ekonomeille hyvä palkanmaksaja. Helmikuussa julkaistun SEFEn palkkatasotutkimuksen mukaan tämä kehitys jatkui erityisen vahvasti vuonna 2013.

Edelliseen vuoteen verrattuna ekonomien palkkakehitys oli parasta nimenomaan kaupan alalla. Lokakuussa kaupan alalla työskentelevän ekonomin mediaanipalkka oli 5687 euroa, kun kaikkien sefeläisten mediaanipalkka oli 4894 euroa. Nousu vuoden takaiseen oli peräti 267 euroa (4,9%)

Todennäköisesti kaupan alan keskimääräistä korkeampaa palkkatasoa selittää se, että kyselyyn vastanneet kaupan alalla työskentelevät ekonomit ovat selvästi muita vastaajia useammin johtotehtävissä. Kaupan alan vastaajista yli 35 prosenttia työskenteli johdon tai ylimmän johdon tehtävissä, kun vastaava luku kaikista vastaajista oli vajaa 22 prosenttia.

Ripeä palkkakehitys sen sijaan herättää kysymyksiä eikä sille ainakaan nopeasti tunnu löytyvän selvää selitystä. Kaupan ala on raportoinut viime aikoina säännöllisesti heikoista näkymistä. Palkkatason nousu alalla ei tunnu vastaavan tätä mielikuvaa varsinkin, kun työehtosopimusten puuttuessa palkka joustaa tyypillisesti vahvemmin suhdannevaihteluiden mukaan.

Kyselyssä johdon ja ylimmän johdon palkka ei ole noussut muita vastaajia enemmän ja ylimmän johdon palkkataso on jopa laskenut.  Siispä johdon korkea osuus kaupan alan vastaajistakaan ei näyttäisi selittävän hyvää palkkakehitystä, vaikka se muita korkeampaan palkkatasoon vaikuttaakin. Asiahan sinänsä on positiivinen ja hyvän kehityksen jatkamiseksi onkin syytä pureskella aineistoa tarkemmin pidemmällä aikavälillä.

 

Kaupan alalla ekonomit tekevät pitkää päivää

Parempi palkka ei kuitenkaan tule kuitenkaan ilmaiseksi. Kaupan alalla työskentelevät ekonomit tekevät lähes 1,5 tuntia pidempää työviikkoa, 42,6 tuntia viikossa, kuin kyselyyn vastanneet keskimäärin.

Tämä ylittää selvästi sekä työaikalain 40 tunnin että useiden työehtosopimusten 37,5 tunnin säännöllisen työajan. Useissa työn kuormitusta mittaavissa kysymyksissä oli havaittavissa huolestuttavia tuloksia. SEFEn keskeisenä tavoitteena onkin hakea ratkaisuja työn kuormitukseen ja työssäjaksamiseen liittyviin ongelmiin.

Kaupan liitto on ennakoinut kaupan alan työllisyyden heikkenevän edelleen tänä vuonna ja tästä on viestinyt useat kaupan alan yt-neuvottelut alkuvuodesta. SEFE tavoittelee myös kaupan alalla henkilöstön edustusjärjestelmän kehittämistä, jotta myös ekonomeilla olisi työpaikan muutostilanteissa mahdollisimman vahva tuki myös työpaikkoilla.

 

Tuomas Viskari
Työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikan asiamies, SEFE