Rekrytoijan ”ploki”… maailma muuttuu ja niin myös työnhaku

Jose Majanen

Rekrytoijan näkökulmasta katsoen työmarkkinoilla on nähty viime vuosina monenlaisia myllerryksiä. Erityisesti kaksi trendiä on ollut nähtävissä.

Ensinnäkin toimihenkilö-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä on osaamisen kysyntä hyvin epätasaista. Taloushallinnon, myynnin ja IT-alan osaajilla on ollut tasainen kysyntä taantumasta huolimatta. Heille on ollut jopa hyvin työtehtäviä tarjolla. Markkinoinnin, viestinnän ja henkilöstöhallinnon osaajille ei ole riittävästi työpaikkoja tarjolla hakijamääriin nähden. Hyvin tyypillisesti saamme näihin jäljempänä mainittuihin paikkoihin kymmenkertaisen määrän hakemuksia, kuin ensiksi mainittujen alojen hauissa.

 

Nopeus työnhaussa on valttia

Toinen trendi työmarkkinoilla on työnhaun nopeutuminen ja uudet hakukanavat. Ekonomitaustaisen hakijan kannattaa muistaa esimerkiksi, että laadukas LinkedIn-profiili on tämän päivän työnhaussa ”oletusarvo”.

Yksi keino parantaa mahdollisuuksiaan työnhakuprosesseissa on varmistaa, että CV:ssä on kerrottu työtehtävien sisältö selkeästi, jotta hakemuksen lukija voi helposti todeta työkokemusten vastaavan haettua osaamista. Tähän ei työhistorian kuvaaminen pelkillä titteleillä riitä.

Muista myös yksilöidä hakemusteksti aina, kun haet tiettyä työtehtävää. Hyvässä hakemuksessa kerrot selkeästi  ja ytimekkäästi itsestäsi, osaamisestasi ja motivaatiostasi haettua tehtävää kohtaan. Muista mainita kaikki tiedot mitä työpaikkailmoituksessa on pyydetty, myös palkkatoiveesi, jos tätä on toivottu.

Kannattaa myös tiedostaa, että työnhakuprosseissa on usein kiire, joten hakemisen jättäminen hakuajan lopulle voi tiputtaa hakijan junasta. Ajatellaan esimerkiksi, että yrityksen kannalta tärkeä osaaja on vaihtamassa työtä lyhyella irtisanomisajalla. Tällöin rekrytoiva yritys pyrkii etenemään potentiaalisten hakijoiden kanssa prosessissa nopeasti eteenpäin ja täyttämään tehtävän mahdollisesti jo hakuajan aikana.

Aktiivisen hakijan kannattaakin tuoda hakemuksessaan selvästi esille, mikäli hän voi aloittaa tehtävässä nopeasti. Tämä on usein etu kiireellisissä rekrytoinneissa.

 

Määräaikainen ja vuokratyö johtaa usein vakituiseen työsuhteeseen

Työttömän työnhakijan ei kannata myöskään ylenkatsoa määräaikaisia tehtäviä. Esimerkiksi meidän yrityksemme välittämistä määräaikaisista tehtävistä kaksi kolmasosaa päättyy määräaikaisen työntekijän vakinaistamiseen.

Hyvä esimerkki on viime syksynä eräässä yrityksessä vuokrajohtajana (tai kuten yritysslangissa usein hienommin ilmaistaan – Interim Managerina)  aloittanut talouspäällikkö. Hän otti yrityskaupan jälkeen nopeasti talous- ja hallintoasiat hoitaakseen asiakasyrityksessämme ja istui porukkaan niin hyvin, että hänet vakinaistettiin puolen vuoden projektin jälkeen.

 

Jose Majanen
Toimitusjohtaja, Poolia Suomi Oy