Avainsana-arkisto: innovatiivisuus

Kestävä johtajuus tukee innovaatioiden johtamista

Heidi Keso

Ekonomien kotisivuilta löytyvään Kestävän johtajuuden -mittaristoon vastanneiden yli 1000 henkilön vastauksista on tuotettu raportti, joka kertoo kestävän johtamisen tilasta tänä päivänä. Vastaajien arvioitavana oli myös oman organisaation kyky innovoida. Aihe on mielenkiintoinen nyt, kun kasvua ja tuottavuutta pyritään kaikin keinon parantamaan. Yhtenä toimenpiteenä hallitus rakensi viime vuonna kiky-sopimuksen, seuraavaksi tarvitaan satsauksia innovaatiokyvykkyyteen. Jos yritykset eivät pysty uusiutumaan ja vastaamaan paremmin asiakkaidensa tarpeisiin, ei yritykseen saada kasvua.

Mistä uusia aihioita ja ideoita kasvuun voidaan löytää ja millaisia keinoja organisaatioissa tulisi ottaa käyttöön? Onko johtajien ja työntekijöiden laiskuutta tai taitamattomuutta se, että asiakkaita ei kuunnella eikä heidän tarpeistaan keskustella? Useimmiten ei! Suurin haaste on, että tietoa ei osata hyödyntää tuottavasti. Toinen haaste liittyy johtamiseen. Ainakin nämä seikat paljastuivat mittariston vastauksista ja haastatteluista.

Johdon tehtävä on kannustaa innovointiin ja osoittaa, että kokeileminen on toivottua. Kuten monessa tutkimuksessa on todennettu, kokeilukulttuuri tuo vahvan kilpailuedun organisaatiolle, sillä silloin voidaan oppia jatkuvasti uutta ja luopua vanhasta.

Organisaation rakenne on vahvasti yhteydessä innovaatioiden tuottamiseen ja siihen liittyvään luovuuteen. Johtamisen kannalta ei siis ole yhdentekevää, millainen rakenne organisaatiolla on. Se joko tukee tai estää innovatiivisen toiminnan ja luovuuden kukoistuksen työn kehittämisessä. Hierarkian vähentäminen ja verkostomaisen toiminnan lisääminen mahdollistavat ketterien muutosten tekemisen organisaation toiminnassa.

Mittariston tulosten mukaan suuryrityksistä yli 20 % kokee, että heidän organisaatiomallinsa eivät edistä nopeita muutoksia. Vastaavasti yli puolet pienistä yrityksistä kokee, että heillä on oikeanlaiset organisaatiomallit, joissa ketterät muutokset ovat mahdollisia. Entäpä jos isot ottaisivat oppia pienistä ja muuttaisivat organisaatiomalliaan pienten kaltaisiksi? Maailmalla, ja joissakin isoissa yrityksissä Suomessakin, pyritään keventämään hierarkiaa ja muuttamaan organisaatioita startuppien kaltaisiksi liiketoimintayksiköiksi. Jos organisaatiomallia ei voi muuttaa, toimintatapoja ainakin voi. Mittaristoon vastanneista 22,5 % oli kooltaan mikroyrityksiä ja yrittäjiä.

Kestävän johtajuuden mittariston tulosten perusteella organisaatioissa ei kannusteta innovatiivisuuteen. Tämä johtuu osittain siitä, että mittaristoon vastasivat ne ihmiset, jotka työskentelevät itse organisaatioissa, joita he arvioivat. Vain 16 % vastaajasta on sitä mieltä, että heidän organisaatiossaan panostetaan jatkuvasti palvelu-, tuote- ja prosessi-innovaatioihin kestävän kehityksen edistämiseksi. Innovaatiotoiminta vaatiikin erityisen paljon johtamiskulttuurilta. Johtamisen tulee vahvistaa innovatiivisuuden positiivista merkitystä organisaation toiminnassa kannustamalla ideointiin ja tuottamaan niistä innovaatioaihiota.

Johdolla on merkittävä rooli (vaikutus jopa 90 %) siinä, miten henkilöstö sitoutuu innovaatioiden edistämiseen. Lisäksi johdon näkemykset oikeista ja hyvistä ideoista tai huonoista ideoista vaikuttavat siihen, millaisia innovaatioita yrityksessä voi syntyä. Innovaatioajattelu on vahvaa silloin, kun työntekijät ovat sisäistäneet oman roolinsa luovina ihmisinä, joille ideoiden synnyttäminen ja hyödyntäminen sekä jatkuva uusiutuminen ovat tärkeä osa työtä ja itsestäänselvyys.

Organisaatiokulttuuria voi ja tulee muokata siten, että se mahdollistaa kollektiivisen älykkyyden prosessin syntymisen. Kollektiivisuutta ei tule ajatella yksilöllisen tai yksityisen vastakohtana, vaan kollektiivisuutta on yksilöiden yhteistoiminnan kehittäminen kuten yhdessä tekeminen ja verkostoituminen strategisella tasolla. Innovatiiviset yrityskulttuurit arvostavat tavoitesuuntautuneisuutta ja keskinäistä tukemista, herkkää sisäistä sääntelyä ja rakennetta sekä merkityksiä tuottavaa johtajuutta.

Johtajien tehtävänä on tehdä tarkkoja huomioita siitä, mitkä aihiot ja ideat legitimoituvat oikeaksi ja älykkääksi ideaksi ja mitkä määrittyvät vääräksi tiedoksi tai turhanpäiväiseksi tekemiseksi. Johtajat ovatkin tältä osin mahdollistajia. He päättävät, miten he priorisoivat toisten esittämiä kehittämisideoita. Hierarkia ja valtataistelut vaikeuttavat kollektiivisen älykkyyden muodostumista. Tiedon panttauksesta ja osaamisen jakamattomuudesta on jo aika siirtyä innovaatioälyn kehittämiseen.

Miten innovaatioäly ja -kyky toimii sinun yrityksessäsi? Käy sinäkin mittaroimassa organisaatiosi toimintaa osoitteessa www.kestavajohtajuus.fi.

Heidi Keso
Dosentti, KTT

Lue koko raportti

Sedät tahtoo heilua

SEFEn hallituksenjäsen Juuso Enala

Olen ikärasisti pahimmasta päästä. Olen ollut pitkään (=aina) sitä mieltä, että 40 vuotta on vedenjakaja. Sitä nuoremmat ovat rakentajia, vanhemmat ylläpitäjiä. Tiedän, mistä puhun, sillä olen ollut jo seitsemän vuotta rajan takana. Elämänkokemus ja tieto lisäävät tuskaa. Olen elänyt. Olen oppinut. Olen havahtunut siihen, että olen väärässä.

Ikä on vain numero. Olen Herra 47. Olen rakentaja. Intohimoni tavoitella unelmiani ei ole vuosien myötä ainakaan vähentynyt. Olen myöskin vuosien mittaan huomannut, että en olekaan poikkeus ikäisteni joukossa. Senioriteetti ei estäkään innovatiivisuutta. Kyse on lähinnä viestinnästä. Aikuinen ihminen on oppinut argumentoimaan nuorempiaan särmättömämmin. Maltillisuus näyttäytyy viestin vastaanottajalle helposti laimeutena. Laimeus on ainakin minun silmissäni merkki innovatiivisuuden ja tunteen palon puutteesta.

Innovatiivisuus ansaitsee tulla tarkastelluksi myös toisesta näkökulmasta. Nuorten elinvoimaisuus on tehnyt minuun aina vaikutuksen. Viihdyn paremmin itseäni nuorempien kuin omanikäisteni joukossa.

Iällisesti väärässä viitekehyksessäni olen oppinut sen, että sukupolvien välinen kuilu on lähinnä tekninen. Olen oppinut ymmärtämään, että sukupolvea nuoremmat ovat aatteellisesti usein minua paljon konservatiivisempia. Sitä vain ei huomaa, sillä heidän tekninen ja viestinnällinen edistyksellisyytensä luo usein hypnoottisen savuverhon sisällön köyhyydelle. He osaavat presentoida latteudet näennäisen näyttävästi. Kun esitystekniikan ja retoriikan riisuu pois, huomaa, että heiltä puuttuu pihvi ainakin yhtä usein kuin meiltä vanhemmilta.

 

Saanko luvan?

Me nuoret haluamme muuttaa maailmaa. Jokaisella pitää olla oma henkilökohtainen kokonaisvaltainen applikaationsa maailman pelastamiseksi. Vanhemmat perustelevat itselleen, että suuri laiva kääntyy hitaasti ja tyytyvät säätämään yksityiskohtia. Jos koko Itämerta ei voi pelastaa niin jos edes oma mökkilahti. Siperia opettaa, että tähtäämällä kymppiin osuu helposti neloseen. Tähtäämällä seiskaan voi yllättyä myös positiivisesti.

Kuulin jonkun sanovat viime viikolla, että jokaisella aikuisella tulisi olla sukupolvea itseään nuorempi mentori. Haluan sellaisen. Ilmoittautukoon ken uskaltaa. Siitä tanssista ei tiedä, kumpi vie. Muna opettaisi kanaa? Uskon, että kun roolitus olisi lähtökohtaisesti epäsovinnainen, se antaisi hedelmällisemmän lähtökohdan molemminpuoliseen oppimiseen.

Sedät tahtoo heilua, mutta se ei aina johdu vanhuudenheikkoudesta. Saanko luvan?

 

Juuso Enala 

force majeure, SEFEn hallituksen jäsen