Avainsana-arkisto: kestävyysvaje

Miksi kestävyysvaje tuli yllätyksenä? – Julkistalouden riskienhallinta unohtui…

Liittoneuvoston jäsen Esa Vilhonen

2000-luvun alkupuolella yksityisen sektorin osuus kansantuotteesta kasvoi voimakkaasti. Samassa yhteydessä julkinen sektori kasvoi kuin huomaamatta ikään kuin yksityissektorin osuus kansantuotteesta olisi ikuinen. Helppo oli lisätä menoja ja vähentää verotuksen kautta tuloja. Kuten kaikki tiedämme, erityisesti kuntasektorin tehtävät lisääntyivät jatkuvasti.

Huomaamatta jäi kuitenkin, miten yksityisen sektorin kansantuoteosuus syntyi. Pelkästään Nokian osuus kansantuotteesta oli parhaimmillaan lähes neljä prosenttia, lähes 7 miljardia euroa. Julkisen sektorin rahoitukseen syntyi merkittävä keskittymä. Näyttää siis siltä, että sekä valtionhallinnosta että kunnista puuttuu kokonaan riskienhallinta.

Omassa työssäni pankki- ja vakuutustoiminnassa valvotaan sekä luotonannon, sijoitustoiminnan että varainhankinnan keskittymiä. Ajattelu perustuu Harry Markowizin 1952 julkaisemaan artikkeliin portfolion tehokkuudesta riskin ja tuoton suhteen (Harry Markowitz, Portfolio Selection, The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1. (Mar., 1952)).

Vaikka teoria on rakennettu alun perin sijoitusportfolion riskin ja tuoton tehokkaaseen optimointiin, on siinä yksi tärkeä ohje julkisen sektorin, ja miksei minkä tahansa muunkin tahon, rahoitukselle: ”älä laita kaikkia munia samaan koriin”.

Näin näyttää nyt käyneen. Vaikka väestön ikääntyminen on ollut vuosikymmeniä tiedossa, jäi se Nokian ja sen alihankkijoiden valtaisan menestyksen alla politiikoilta tiedostamatta. Kansantulo kasvoi kasvamistaan.

Kun sitten yksityinen sektori, ja Nokia erityisesti, ajautui kriisiin ja kansantuotteen kasvu taittui ja jopa kääntyi laskuun, oli julkinen sektori kuin huomaamattaan kasvanut pienenevään yksityiseen sektoriin nähden liian suureksi. Siinä mielessä kyseessä on siis myös yksityisen sektorin kriisi.

 

Tarvitaan keskittymistä uuden luomiseen

Yksityisen sektorin kriisin syynä olen aiemmin blogissani todennut olevan hierarkkisen ja näköalattoman yritysten johtamisen. Tuotamme edelleen tavaroita ja palveluja, joiden jalostusaste on liian alhainen. Kun yrityksessä jalostusastetta ei saada nousuun, jää jäljelle vain tehokkuuden kasvattaminen, eli kustannuskilpailukyvyn parantaminen.

Tehdään siis vanhaa asiaa tehokkaammin, eli vähemmällä väellä. Vientisektori ei siis ole uusiutunut riittävästi! Se ei ole pystynyt luomaan ja myymään nykyisten ja uusien asiakkaidensa tarvitsemia ratkaisuja.

Reaalisesti korkea kilpailukykymme (yhteiskunnan toimivuus, oikeuslaitos, infrastruktuuri, koulutus, osaaminen, innovaatiovalmiudet) on pystyttävä käyttämään tehokkaammin uuden luomiseen.

Maailmantalouden työnjaossa esimerkiksi valmistustyö koneellistuu ja/tai siirtyy auttamatta alhaisempien kustannusten maihin. Eikä pelkästään valmistus, vaan jo kohtuullisen korkean jalostusasteen töinä pidetyt suunnittelu- ja ohjelmointityöt, kuten näyttää käyneen viimeaikaisissa ICT-ulkoistuksissa.

 

Esa Vilhonen
Työelämätoimikunnan puheenjohtaja 2010 – 2013

Mitä ihmettä! Suomen kilpailukyvyn ongelmat eivät johdukaan työvoimakustannuksista!

Liittoneuvoston jäsen Esa Vilhonen

Työmarkkinoilla isoja yrityksiä edustava Elinkeinoelämän Keskusliitto ja kolme palkansaajakeskusjärjestöä ovat sopineet erittäin maltillisen keskitetyn työllisyys- ja kasvusopimuksen. Yksittäiset liitot kummallakin puolen pöytää neuvottelevat nyt käytännön toteutuksesta eri aloilla. Lokakuun lopussa sitten katsotaan riittääkö kattavuus, jotta valtion lupaamat palkansaajien ostovoimaa tukevat verotusratkaisut saadaan voimaan.

Teenlehdet olivat mennä väärään kurkkuun, kun luin Ulkopolitiikka -lehden artikkelia Suomen kilpailukyvyn tulevaisuudesta. Kilpailukyvyn puutteelle onkin kokonaan toiset syyt, kuin ne, joiden perusteella työmarkkinoilla sopimus tehtiin.

Niin, asiahan ei ole kokonaan uusi. Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen professori Pertti Haaparanta kirjoitti asiasta jo vajaa vuosi sitten akateemisessa talousblogissaan (esimerkiksi 22.10.2012 Kilpailukyvytön Suomi? ja 21.1.2013 Palkat alas, palkkajoustoja lisää?).

Haaparannan pointtina on, että yrityksemme vievät vääränalaisia tuotteita ja palveluja – savupiipputeollisuuden aika on ohi. Yritysten tulee kehittää tuotevalikoimaansa, koska raaka työ on edullisempaa tehdä muualla. Suomen kilpailukyvyn tulee perustua innovaatioihin ja osaamisen eli arvonlisään, ei bulkkitavaraan.

Kilpailukyky on siis menetetty, ei työvoimakustannusten käsistä karkaamisen, vaan yrityksissä tehtyjen huonojen valintojen, siis huonon yritysjohtamisen takia. Kovaa tekstiä maan johtavana johtajakouluna itseään pitävän yliopiston kansantaloustieteen professorilta, eikö?

 

Onko kilpailukyky pelkästään kustannuskilpailukykyä?

Mutta mitä kilpailukyvyllä oikein tarkoitetaan? Tulopoliittisen selvitystyöryhmän viimeisimmän raportin mukaan: ”Työtunti maksaa Ruotsissa ja Tanskassa yrityksille selvästi enemmän kuin Suomessa. Saksassa työtunnin hinta on samaa luokkaa kuin Suomessa. Työtunti maksaa Suomessa keskimäärin 31,10 euroa, josta palkkaa ja palkkiota on vajaat 24 euroa, loppu työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ja sivukuluja. Yksikkötyökustannus on kuitenkin kallistunut Suomessa enemmän kuin kilpailijamaissa. Vuoden 2012 puolivälistä yksikkötyökustannus on Suomessa noussut yli 20 prosenttia, Saksassa vähemmän kuin 10 prosenttia”

Viimeisimmät tiedot Saksan yli 5 prosentin palkankorotuksista tälle vuodelle nostavat Saksan yksikkötyökustannusten nousun lähes 15 prosenttiin.

Peruskysymys on siis onko yksikkötyökustannuksissa kilpailukyvyn ydin? Ei ole: arvostetut talouden ja politiikan tutkijat professorit Mika Maliranta ja Matti Pohjola sekä innovaatiotoiminnan professori Antti Hautamäki pohtivat Ulkopolitiikka lehden numerossa 3/2013 laajemmin kilpailukyvyn käsitettä ja olemusta.

Kustannuskilpailukyvyssä jäämme kyllä jälkeen, mutta rakenteellinen kilpailukyky (esimerkiksi yhteiskunnan toimivuus, oikeuslaitos, infrastruktuuri, koulutus, osaaminen, innovaatiovalmiudet) on erinomaisessa kunnossa.  Vientiteollisuutemme ongelmat eivät johdu kustannuskilpailukyvyn puutteesta, vaan reaalisen kilpailukyvyn ongelmasta: kukaan ei enää halua ostaa suomalaisen savupiipputeollisuuden tuotteita liki mihinkään hintaan.

”Menestyäksemme meidän pitää olla mahdollisimman hyviä sellaisessa toiminnassa, jotka tuottavat lopputuotteeseen eniten arvonlisäystä”. Toimialoilla ei oikeastaan ole mitään väliä, vaikka niitä pidetään kansantalouden ydinasioina. Kärkeen nousevat esimerkiksi teknologiateollisuudessa palvelut, tietotekniikka ja konsultointi eivätkä esimerkiksi elektroniikka- tai metalliteollisuuden alihankinta.

Tuotteita ja tarjottavia palveluita on syytä tarkastella elinkaarina. Kun kustannustaso nousee, on osattava luopua pienempää lisäarvoa tuottavasta viennistä ja löydettävä uutta, parempaa lisäarvoa tuottavaa vientiä.

 

Hintakilpailu tuhoaa yrityksen arvokkaimman pääoman

Professori Antti Hautamäen mukaan, kun kilpaillaan vain hinnoilla, ollaan kiinni vain kustannuskilpailukyvyssä, tehostamisessa, irtisanomisissa yms. Samalla tuhotaan yrityksen arvokkainta pääomaa, työntekijöiden hiljaista tietoa, ideoita ja verkostoja.

Tutkijat kysyvät myös, mitä kilpailukyvylle merkitsee suomalaisten suuryritysten perinteisesti hierarkkinen johtamistapa. Yritysjohdon on pystyttävä irtaantumaan omasta ylivoipaisuudestaan ja avaamaan yritysten sisäisiä toimintatapoja, innostamaan, laittamalla ideat organisaation myllytykseen, päättämällä strategisista suunnista ja osoittamalla oikea suunta. Tärkeätä on myös havaita, että innovaatiot eivät synny pelkästään T&K-osastoilla.

Paitsi sisäinen avoimuus myös ulkoinen avoimuus on menestyksen edellytyksenä: nykyiset ja tulevat asiakkaat osaavat kyllä kertoa millaisiin asioihin he ratkaisuja tarvitsevat. On myytävä ratkaisuja ja palvelukokonaisuuksia eli hallitsemaan koko arvoketjuja. Pelkkien tuotteiden kauppa ei enää riitä.

Meillä onkin julkisen sektorin kriisin rinnalla vähintään yhtä syvä vientisektorin kriisi. Vai johtuuko julkisen sektorin kriisi itse asiassa siitä, ettei vientisektori ole uusiutunut riittävästi? Se ei pysty viemään nykyisten ja uusien asiakkaidensa tarvitsemia ratkaisuja, eikä niin ollen pysty kantamaan nykyistä julkista sektoria.

No tehtiinkö keskitetty työ- ja vakaussopimus turhaan? Ei tehty, mutta pidetään sen ohella erityistä huolta reaalisesta kilpailukyvystä: kyvystä viedä isoa arvonlisäystä tuottavia ratkaisuja. Siinä on työtä kaikille: suuryrityksille, yrittäjille ja palkansaajille.

Nyt on korkea aika heittää vastakkainasettelu romukoppaan. Kääritään hihat, ryhdytään töihin ja puretaan samalla hierarkkiset johtamismallit.

 

Esa Vilhonen
SEFEn Työelämätoimikunnan puheenjohtaja