Avainsana-arkisto: sosiaalinen media

Käytä mielikuvitusta ja näytä motivaatiosi työnhaussa sosiaalisessa mediassa

Samuli Mäkelä

Nykyisin on enemmän sääntö kuin poikkeus, että sosiaalinen media kuuluu osaksi rekrytointi- ja työnhakuprosessia. Aktiiviset työnhakijat hyödyntävät eri kanavia oman viestinsä välittämiseen päättäjille, kun taas rekrytoijat tekevät ainakin jonkin verran taustatyötä ennen työnhakijan rekrytoimista.

Muutamien suurempien kyselyiden perusteella (mm. ACAS, 2013) jopa 80-90 prosenttia rekrytoijista tarkastaa tai aikoo tarkastaa tulevaisuudessa työnhakijoiden julkiset sosiaalisen median profiilit ennen päätöksen tekoa. Tälle ilmiölle ei ymmärrettävästi myöskään ole loppua näköpiirissä, koska miksi olisi?

Sosiaalisin median profiili voi kuitenkin kertoa henkilöstä hyvinkin paljon, jos tietää mitä on etsimässä ja osaa kiinnittää huomion oikeisiin asioihin. Tästä syystä jo pelkästään perinteisiä sähköpostihakemuksia varten on syytä miettiä, minkälaisen kuvan haluaa antaa mahdolliselle tulevalle työnantajalle.

Kulissit kuntoon ja todista motivaatio

Jotta oikeisiin asioihin on mahdollista keskittyä sosiaalisen median profiileissa, niin tulisi ensinnäkin ymmärtää mihin rekrytoijat kiinnittävät huomiota. Älä siis vielä poista kaikkia hauskoja kuviasi esimerkiksi viime juhannukselta, joita Facebookin kansioihin on ehkä kertynyt.

Työnantajat ja rekrytoijat eivät perusta valintaansa esimerkiksi sukupuolen, rodun, iän, seksuaalisen tai poliittisen suuntautumisen perusteella, jonka lisäksi myös lähes tehtävästä riippumatta myös hauskaa saa pitää vapaa-ajalla. Sen sijaan tärkeämpiä tekijöitä ovat esimerkiksi kommunikointitaidot, edustustaidot, asenne, oma-aloitteisuus ja osaaminen. Eli tuttuja asioita siis.

Kun pidät mielessäsi, että rekrytoijasi todennäköisesti vilkaisee julkisia profiileitasi ja satut olemaan aidosti kiinnostunut hakemastasi tehtävästä sekä omasta alastasi, niin hyviä juttuja tapahtuu jo itsestään. Kuitenkin on muutamia kikkoja, joihin voit lisäksi kiinnittää huomiota.

Voit tarkistaa esimerkiksi nämä asiat:

 • Päätä mitkä profiilit pidät julkisina
 • näytä kommunikointitaitosi (oikeinkirjoitus, viestien sisältö…)
 • todista motivaatio ja aktiivisuutesi alalla
 • tarkasta, että profiili ja CV vastaavat toisiaan
 • täytä LinkedIn-profiili huolellisesti
 • mieti mitä sanot vanhoista tai tulevista työnantajistasi
 • Googleta itseäsi välillä ja katso mitä löytyy.

Pahimpia mokia ovat liian radikaalit mielipiteet, jatkuva toisten mollaaminen tai yleinen asiattomuus, joiden perusteella rekrytoijalle voi tulla kuva, että tämä henkilö ei kykene yhteistyöhön kaikkien kanssa. Myös jatkuva väärinkirjoitus tai selvästi huonot kommunikointitaidot voivat olla ratkaisevassa roolissa, kun sopivaa henkilöä valitaan.

Ota tehot irti sosiaalisesta mediasta

Sen lisäksi, että julkiset Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, Instagram, Pinterest ja muut sosiaalisen median profiilit voivat kerätä kutsumattomia vierailijoita, niin voit hyödyntää niitä myös muuten työnhaussa.

Perinteisen sähköpostispämmin ja ansioluettelon lisäksi voit tehdä halutessasi pieniluontoisen mainoskampanjan, videon, diashown, visuaalisen esitelmän taidoistasi tai vaikkapa osallistua keskusteluihin, joita päättäjät lukevat.

Muutamia käytännön some-vinkkejä:

 • Jos mahdollista, hae työpaikkaa LinkedIn:ssä
 • seuraa yrityksen johtoa sosiaalisissa medioissa
 • osallista samoihin keskusteluihin päättäjien kanssa
 • tee visuaalinen presentaatio CV:stä
 • tee esittelyvideo itsestäsi
 • jos teet Facebook-kampanjan, niin voit kohdistaa sen sähköpostiosoitteen perusteella
 • LinkedIn-mainoksen kohdistat yrityksen nimen ja tittelin perusteella
 • ota mielikuvitus mukaan materiaalin teossa.

Kannattaa muistaa, että hakiessasi julkista työpaikkaa sähköpostilla, joudut kilpailemaan pahimmillaan jopa tuhansien muiden kanssa. Hyödyntämällä myös muita kanavia ja tekniikoita, parannat mahdollisuuksiasi erottautua massasta eduksesi. Keinoja on monia ja todellisuudessa ainoa rajoittava tekijä on mielikuvitus ja motivaatio.

 

Samuli Mäkelä
Kirjoittaja on digimarkkinoija ja yrittäjä, joka on kiinnostunut verkkonäkyvyyteen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Lisäksi hän on yksi hakukoneoptimointi- ja markkinointipalveluja tarjoavan SEOSEON LTD:n perustajista.

***

Ekonomien webinaaritallenteissa on mm. Twitterin hyödyntämisestä työnhaussa ja oheistusta LinkedIn-profiilin rakentamiseen. Webinaarit ovat jäsenpalvelussa (vaatii kirjautumisen.

Case: Ekonomiliiton viestinviejät sosiaalisessa mediassa

Suomen Ekonomiliitto on sosiaalisessa mediassa asemassa, jota useat toimijat tavoittelevat. Ekonomiliitolla on useita viestinviejiä, jotka aktiivisesti ja omaehtoisesti jakavat Ekonomiliiton viestejä ja sisältöjä omille verkostoilleen eteenpäin. Itse asiassa puolet Ekonomiliiton sosiaalisen median näkyvyydestä on aktiivisten sisäisten ja ulkoisten viestinviejien tuottamaa.

Julkisuutta kuitenkin aikaansaa Ekonomiliiton oma toiminta, kuten tapahtumat, blogikirjoitukset, twiitit ja päätökset. Eniten sosiaalisessa mediassa näkyvät aiheet, jotka liittyvät konkreettisesti jäsenten työelämään kuten työhyvinvointi ja yrittäjyys.

Vaikka sosiaalisen median sisällöt ovat usein tunnepainotteista, on Ekonomiliiton näkyvyys ennen kaikkea neutraalia. Ehkä voisimme saada jatkossa myös enemmän hyvää fiilistä mukaan ja saada jaettua sitä muille?

Myös Ekonomiliiton tapahtumat näkyvät sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi keväällä Ekonomiliiton liittokokous ja varsinkin brändiuudistuspäätös saivat aikaan hyvän määrän julkisuutta sosiaalisessa mediassa.

Mitä enemmän tapahtumissa mukana olevat esimerkiksi twiittaavat paikan päältä aihetunnisteen kanssa, sitä helpommin viesti leviää myös niille, jotka seuraavat tilaisuutta verkon kautta. Twitter onkin kanavista useimmiten Ekonomiliiton viestinviejien käytössä.

Twitterin vahva asema Ekonomiliiton viestien välittäjänä ja työelämäasioiden edistäjänä oli yllätys. Edes Suomen toiseksi suurin LinkedIn-ryhmä ei tuonut vastaavaa näkyvyyttä kuin mitä Twitterissä saavutettiin.

Ekonomiliiton kampanjat ovat saaneet tehokkaasti SEFEn omissa sosiaalisen median kanavissa hyviä tuloksia. Hyvää näkyvyyttä Facebookissa ja LinkedInissä on saanut esimerkiksi vielä käynnissä oleva jäsenyyden suosittelukampanja Wall Street.

 

Aktiivinen henkilöstö tuo näkyvyyttä

Kuka sitten vie Ekonomiliiton viestejä Twitterissä eteenpäin? Kesällä tehdyn selvityksen perusteella Ekonomiliiton työntekijät ovat erittäin aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja saavat aikaan neljäsosan Ekonomiliiton sosiaalisen median julkisuudesta.

Toinen merkittävä huomio on, että viestinviejissä on mukana ihmisiä ja organisaatioita usealta eri taholta. Viestinviejiä löytyy niin Ekonomiliiton sisäisistä kuin ulkopuolisistakin sidosryhmistä: heitä ovat muun muassa luottamushenkilöt, kylterit, rekryalan toimijat, järjestöt, yritykset, median edustajat ja rivijäsenet.

Mitä laajempi viestinviejien kattaus on, sitä laajemmalle viestit leviävät yksityisten ihmisten ja organisaatioiden verkostojen kautta. Viestinviejät rakentavat paitsi Ekonomiliiton näkyvyyttä myös toiminnan luotettavuutta.

Viestinviejien teot kertovat sitoutumisesta, mutta myös siitä, että Ekonomiliiton toimet ja sosiaalisen median sisällöt tuottavat lisäarvoa jäsenille ja muille sidosryhmille. Sosiaalinen media on luonteva vaikuttajaviestinnän osa-alue, mutta se vaatii tuekseen johdon sitoutumisen ja ymmärryksen sosiaalisen median mahdollisuuksista.

Kannustava ilmapiiri tarttuu työntekijöihin ja näkyy myös ulospäin. On organisaation edun mukaista, että henkilöstö ja muut sidosryhmät vievät innostuneesti ja myönteisellä asenteella yhteisön viestejä eteenpäin.

Joko sinä olet Twitterissä? Kuinka sinä toimit organisaatiosi viestinviejänä?

 

Sanna Määttänen Head of Analytics, Okimo Clinic Oy Kirjoittaja vastaa sosiaalisen median analyysipalveluista Okimo Clinicissä.

Sanna Määttänen
Head of Analytics, Okimo Clinic Oy
Kirjoittaja vastaa sosiaalisen median analyysipalveluista Okimo Clinicissä.

Marianne Falck-Hvilstafeldt Verkkotiedottaja, Ekonomiliitto Kirjoittaja vastaa sosiaalisesta mediasta ja sähköisistä palveluista Ekonomiliitossa.

Marianne Falck-Hvilstafeldt
Verkkotiedottaja, Ekonomiliitto
Kirjoittaja vastaa sosiaalisesta mediasta ja sähköisistä palveluista Ekonomiliitossa.

Okimo Clinic selvitti Suomen Ekonomiliiton sosiaalisen median näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa keväällä ja alkukesästä 2014. 

Näillä sisällöillä Ekonomiliitto näkyi sosiaalisessa mediassa

Näillä sisällöillä Ekonomiliitto näkyi sosiaalisessa mediassa

Minäkö twitteriin?

Uravalmentaja Arja Parpala

Twitter on sosiaalisen median kanavista kaikkein sosiaalisin ja tasa-arvoisin. Twitterissä kuka tahansa voi seurata ketä tahansa eikä kukaan arvota seuraajiaan sen perusteella, millainen status tai CV hänellä on. Ajatukset, mielipiteet ja informaatio ovat se sampo, josta Twitterissä ammennetaan.

Itse aloitin twiittaamisen siksi, että minulla on onni kuulla usein mielenkiintoisia puheenvuoroja ja osallistua hyödyllisiin koulutuksiin. Halusin tehdä muistiinpanoja ja ajattelin, että samallahan voin kertoa muillekin, mitä mielenkiintoista puhuja sanoo. Siispä rupesin kirjoittamaan muistiinpanoja Twitteriin.

Jossain kohtaa jokin ajatus herätti mielessäni kysymyksen. Kirjoitin tuon kysymyksen Twitteriin. Sitten jokin puhujan kannanotto innosti minut kommentoimaan hänen ajatuksiaan. Kirjoitin kommenttini Twitteriin. Ja kas, yhtäkkiä joku minulle tuntematon henkilö vastasi kommenttiini ja joku  toinen alkoi seurata minua.

Välillä olen aktiivinen twiittaaja ja välillä epäaktiivinen. Huomasin, että joka kerta, kun kirjoitin muistiinpanojani, sain lisää seuraajia. Samalla innostuin itsekin seuraamaan näitä henkilöitä tai organisaatioita ja aloin saada ajankohtaista tietoa monista minua kiinnostavista aiheista.

 

Rohkeasti twiittaamaan

Twitter-elämä on helppo aloittaa. Perusta tili ja etsi joku henkilö, jonka tiedät olevan jo mukana.

Ryhdy seuraamaan häntä, katso ketkä muut seuraavat häntä ja keitä hän seuraa. Jos kiinnostuksen kohteissanne on yhteneväisyyttä, löydät hänen kauttaan muita samoista asioista kiinnostuneita. Ryhdy seuraamaan myös heitä. Usein nämä henkilöt – tai organisaatiot – ryhtyvät myös seuraamaan sinua.

Jos haluat perehtyä Twitteriin pikku hiljaa, voit vain lueskella, mitä muut ajattelevat asioista. Jos jokin ajatus kolahtaa, voit retweetata ajatuksen omille seuraajillesi. Pikku hiljaa twiittien maailma avautuu ja mielenkiinto osallistua keskusteluihin omin ajatuksin kasvaa.

Twitterissä on mukana suuri joukko edelläkävijöitä, ihmisiä ja organisaatioita, jotka elävät ajan hermolla ja jotka näkevät kauas tulevaisuuteen. Jos haluat rakentaa verkostoa, tutustua kiinnostavan organisaation toimintaan tai löytää työpaikan, Twitter on oikea paikka.

Etsi sinua kiinnostavia työnantajia ja ryhdy seuraamaan niitä ja niiden avainhenkilöitä. Minä tahansa päivänä sinulle voi tulla tilaisuus osallistua tällaisen henkilön tai organisaation avaamaan keskusteluun, tehdä vaikutus ja luoda kontakteja. Milloin tahansa voit saada jonkin tiedonjyvän, joka on sinulle mittaamattoman arvokas.

Voit aloittaa lukemalla hyvän pikaoppaan Twitterin käytön aloittamiseen.

 

Arja Parpala
Asiantuntija, Ekonomiliiton urapalvelut

#Unelmaduppi -kampanja, ainakin yhtä vaikea kuin maikkarin Diili

Työnhaussa Julius Repo

Kun tajusin, että videolla pystyn laittamaan pystyyn kokonaisen kampanjan, en edes ajatellut sisältöä liian tarkasti. Annettiin vaan palaa ja päätettiin olla miettimättä, mutta nyt kampanjasuunnitelma on rakennettu.

Youtube, suuri videoiden suoratoistopalvelu tarjoaa vielä melko niukan määrän panostuksella toteutettuja tarinanomaisia suomenkielisiä CV –videoita, mutta ei enää, me latasimme sen sinne. Jossain määrin siis suomalainen työnhaku astui uuden askeleen viime perjantaina, jolloin kampanja julkaistiin. Suosittelen avaamaan välilehden ja katsomaan videon ensin (jo yli 1300 katsontakertaa). Video löytyy täältä

Hallitsen sosiaalisen median hyvin ja uskon pystyväni jalostamaan tietotaitoa vieläkin pidemmälle. Ymmärrän medioiden toiminnan ja yhteisöllisyyden piirteet eri medioissa. Sosiaalinen media tulee varmasti nostamaan päätään tulevaisuudessa vieläkin nykyistä enemmän, joten opitut taidot ovat kultaakin kalliimmat.

Sosiaalinen media on mielestäni ympäristö, joka kehittyy ja muuttuu kokoajan. Ainut keino pysyä mukana kehityksessä, on olla mukana aktiivisesti. Mitä myöhemmin hyppää kyytiin, sitä haastavampaa ympäristön ymmärtäminen on. Suosittelen silti kaikkia loikkaamaan mukaan, sillä oppia ikä kaikki!

 

Tähtäimessä unelmien työpaikka ja lisänä uutta osaamista 

Päämääränä on saada unelmien työpaikka, joskaan en itsekkään tiedä millainen se olisi, mutta ei kai vielä pidäkään tietää? Alun perin idea oli jakaa video youtubessa ja jättää homma siihen, mutta sitten oivalsin. Tästähän voin luoda kokonaisen kampanjan, jossa tiukkojakin haasteita tulee kohdattavaksi.

Ymmärsin, että nyt piilee mehukas ja loistava paikka oppia, mutta vaikka kaikki menisi pieleen, ei hävittävänä olisi juuri mitään. Kampanja tulee olemaan pitkälti nettipohjainen nykyaikaisuuden takia. Sosiaalisen median eri kanavat, kuten Blogi, Youtube, Twitter, Linkedin ja Instagram ovat käytössä.

Uskon myös, että muutakin tukevaa sisältöä ja tarinankerrontaa tullaan luomaan. En pääse juurikaan pääaineessani tarttumaan kiinni kampanjan rakentamiseen, joten teen tässä tavallaan käytännön opinnäytetyötä itselleni. En koe heittäväni aikaa hukkaan, sillä matkan varrella tulee varmasti oppeja, joita pääsen työelämässä soveltamaan. Voihan tältä matkalta tarttua myös työpaikka?

Hyppää mukaan kyytiin sosiaaliseen mediaan, sillä matka on vasta alussa. Helppo tapa aloittaa, on rekisteröityä twitteriin ja heittää twiitti minulle, @julppe :lle.

 

Julius Repo
Pian valmis kauppatieteiden maisteri
Moniosaaja ja tulevaisuuden ammattilainen
https://juliusrepo.wordpress.com
https://www.linkedin.com/in/juliusrepo

Kirjoittaja on valmistumassa oleva Vaasan yliopistosta valmistumassa oleva laskentatoimen ekonomi, joka etsii töitä sosiaalista mediaa hyödyntäen, muun muassa omalla työnhakuvideollaan.

**

Sosiaalisen median käyttö työnhaussa on lisääntynyt. Sosiaalisen median kautta voit löytää niin kutsutut piilotyöpaikat. Ekonomiliiton uravalmentajat palvevat sinua työnhaussa myös sosiaalisen median keinoin.

Työnhakua voi tehdä kesälläkin

Uravalmentaja Kristiina Kurki

Kesän kynnyksellä moni ekonomi herää pohtimaan uraansa. Samalla herää myös innostuksenpoikanen uusien mahdollisuuksien kartoittamiseen. Vastaan tuntuu kuitenkin nousevan seinä nimeltä kesälomakausi.

Suomen työmarkkinat poiketen muusta maailmasta hiljenevät aika paljon kesällä, erityisesti heinäkuussa. Haluan kumota uskomuksen, jonka mukaan työnhaku kannattaa unohtaa kesäksi täysin. Vaikka eri työpaikkasivustojen avoimien työpaikkojen listaukset näyttäisivät lyhyiltä, ei kannata lannistua, sillä urasuunnittelun ja työnhaun eteen voi tehdä paljon muutakin kuin hakea julkisesti auki oleviin tehtäviin.

Lomaakin täytyy muistaa pitää, sillä muuten onnistuneen työnhaun tarvitsemat uudet raikkaat ajatukset, virkeä mieli ja positiivinen asennoituminen jää helposti puolitiehen tai saavuttamatta. Kaikkea kohtuudella siis, eikö niin!

Alle olen koonnut muutamia vinkkejä, mitä työnhaun eteen voi halutessaan kesällä tehdä.

 

Haaveilu

Mökkilaiturilla, biitsillä tai terassilla voi auringon alla myös pohtia tulevaa avoimin mielin ja ajan kanssa. On vuoden alkupuoliskosi sitten kulunut aktiivisena työntekijänä tai työnhakijana, tarjoaa rentoutunut mieli varmasti uusia ja hyviä eväitä tulevaisuuden pohdiskeluun. Kesälukemiseksi laitureille suosittelen tulevaa uraansa pohtiville lämpimästi Lauri Järvilehdon kirjaa Upeaa työtä!.

 

Aktiivinen työnhaku

Kesäkuussa (ja miksei heinäkuussakin voisi yrittää) on hyvä aika sopia tapaamisia elokuulle headhuntereiden, rekrytointikonsulttien ja rekrytoivien esimiesten kanssa. Osoitteesta www.suorahakuyritykset.fi löydät mielenkiintoisia Suomessa toimivia suorahakuyrityksiä. Tutustu yrityksiin tarkemmin ja valitse, keihin kannattaisi juuri sinun uuden uran tiimoilta ottaa yhteyttä.

Yhteydenoton voi hyvin aloittaa suoraan soittamalla, mutta myös sähköpostitse lähestyminen on hyvä mahdollisuus, kunhan muistaa jälkeenpäin soitella vielä perään. Mikäli varsinainen aktiivinen yhteydenotto ei ole kohdallasi vielä ajankohtaista, voit aloittaa pikkuhiljaa verkostoitumaan suorahakukonsulttien kanssa esimerkiksi LinkedInissä.

Proaktiivisen kontaktoinnin lisäksi kesällä voi tietysti hakea myös ns. ”tavallisia” työpaikkoja eli esimerkiksi Ekonomipörssissä (näet ekonomipörssin avoimet työpaikat jäsenpalvelussa, vaatii kirjautumisen) ilmoitettuja työpaikkoja. Kesällä työnhakijoita on vähemmän liikkeellä, joten kun mielenkiintoinen avoin työpaikka osuu silmiisi, sinulla on todennäköisesti vähemmän kilpailijoita haussa kuin loma-ajan ulkopuolella. Toimi heti, kun huomaat ilmoituksen, hakuajan loppupuolella saattavat monet rekrytointiprosessit olla todellisuudessa jo loppusuoralla.

 

Työnhakudokumenttien viilaus

Mikäli sinulla ei vielä ole CV:ssäsi valokuvaa, kesäpäiväthän ovat mitä parasta aikaa lisätä sellainen. Jos mahdollista, käy ammattikuvaajalla tai hyödynnä lähipiirisi kuvaustaitoisia auttamishaluisia ihmisiä. Hyvä työnhakukuva on energinen, positiivinen, business-henkinen ja neutraalitaustainen. Kesäauringossa on helppo hymyillä ja hyvä olo välittyy myös kuvaan ja luo sitä kautta positiivista mielikuvaa sinusta!

LinkedIn-profiili, CV ja työhakemus kannattaa aina silloin tällöin katsoa uusin silmin ja kysyä itseltään, onko niihin tyytyväinen. Täydelliseksi ne kenelläkään tuskin muovautuvat koskaan eikä se ole tarkoituskaan, mutta omista hakudokumenteistaan olisi hyvä olla rehellisen ylpeä. Hyviä vinkkejä työnhakuun ja työnhakudokumentteihin.

Suomen Ekonomien uravalmentajat auttavat sinua työnhaku- ja urakysymysten kanssa läpi kesän. Varaa meiltä aika ajanvarauskalenterin kautta tai ota yhteyttä ura@ekonomit.fi.  Olemme täällä sinua varten!

Tulisiko sinulle vielä mieleen jotain hyviä vinkkejä kesäiseen työnhakuun liittyen?

 

Kristiina Kurki
SEFEn uravalmentaja

P.S. Jos olet hakenut töitä aktiivisesti koko kevään, haluan ehdottomasti kannustaa sinua pitämään myös kesälomaa. Tarkoitan oikeaa lomaa, ei sellaista, jonka aikana vaan ihan nopeasti tarkistat, mitä työpaikkoja on tänään tullut tai ihan äkkiä lähetät yhden hakemuksen. Oikean loman aikana työnhakuajatukset jätetään syrjään ja keskitytään ihan kaikkeen muuhun. Lomailurauhan saavuttamista helpottaa monilla se, että tekee etukäteen suunnitelman, millä aikataululla ja millaisin toimenpitein työnhaku jatkuu, kun loma loppuu. Näin voi lomailla hyvällä omatunnolla ja antautua täysillä rentoutumisen vietäväksi!

Osallistavat palvelut tuovat jäsenten äänen kuuluville

Marianne Falck-Hvilstafeldt ja Arja Parpala

SEFE on strategiassaan määritellyt, että olemme yksilöiden yhteisö. Etsimme jatkuvasti keinoja, joilla jäsenemme voivat jakaa osaamistaan toisilleen meidän avullamme ja joilla voimme rohkaista heitä hyödyntämään ammattitaitoaan ja tekemään arvojensa mukaisia valintoja työelämässä.

Olemme selvittäneet, miten voimme tarjota entistä enemmän osallistumisen mahdollisuuksia jäsenillemme. Käynnissä on useita pilottiprojekteja, palvelun kehittämishanketta, joissa jäsenten osallistuminen otetaan erityisesti huomioon ja samalla luodaan toimintatapoja, jotka voidaan ottaa pysyvästi käyttöön. Näitä ovat muun muassa videopalaute, Kylteripäivät ja EkonomiEsimies –koulutus somessa.

Osallistava palvelu on sellainen, jossa henkilö luo lisäarvoa toiselle SEFEn jäsenelle.

Osallistavien palveluiden myötä työskentelytapoja on osin uudistettu SEFEn toimistolla. Osallistavia palveluita on kehitelty teemaan kuuluen osallistaen niin eri yksiköistä asiantuntijoita kuin myös ottamalla esimerkiksi kylteriyhdyshenkilöitä, kyllejä, mukaan Kylteripäivien tekemiseen. Ideoita on palloteltu omissa viraalisissa toimiston ryhmissä.

Sähköisiä palveluita on kehitetty ja jatkokehitetty käyttäjiltä tulleen palautteen pohjalta. Tarpeita sähköisille palveluille on tullut käyttäjiltä itseltään. Esimerkiksi SEFEn luottamushenkilöiden asiakirja- ja keskustelufoorumeiden ja jäsenyhdistysten Parhaat käytännöt -keskustelusivuston ideat tulivat käyttäjiltä ja jatkokehittämistä tehdään heiltä tulevaa palautetta ja kehitysideoita kuunnellen.

Jatkossa uusia palveluita voidaan luoda osallistamalla käyttäjät mukaan kehittämiseen. SEFEn ensimmäisen mobiilisovelluksen Työaikavalmentajan kehittämisessä jäsenet otetaan jo ennen ensimmäisen version lanseerausta mukaan. Jos haluat SEFEn jäsenenä osallistua Työaikavalmentajan kehittämiseen, olet tervetullut!

 

Anna palautetta tai treenaa työhaastatteluun videolla

SEFEn verkkopalvelussa pääset tiedettävästi ensimmäisenä organisaationa Suomessa jättämään videolla palautetta. Videosta on tullut keskeinen osa viestintää ja jopa rekrytointeja. SEFE tarjoaa mahdollisuuden treenata työhaastatteluun osallistumista videolla ja vinkkejä esimerkiksi työnhakuun videoilla omassa Youtube-kanavassa.

Videopalautteen käyttöönotto onkin luonteva jatkumo SEFEn palvelutarjontaan videolla. Videopalautteen kautta saamme viestiä jäseniltä ja muilta kiinnostuneilta meille päin eikä aina vain me SEFEssä viestitä videolla ulospäin.

Tarkoituksena on, että jatkossa voisimme saada videopalautteen kautta sellaista sisältöä, joka voisi olla myös jaettavissa ja joka hyödyttäisi muitakin SEFEn jäseniä esimerkiksi kokemuksia jakamalla. Millaisia hyviä vinkkejä olet saanut SEFEn uravalmentajilta uuden työnhakuun? Onko SEFEn juristi hyödyttänyt esimerkiksi tarkastamalla työsopimuksesi tai työpaikkasi kinkkisessä tilanteessa?

Laittakaa siis palautetta, terveisiä ja uusia avauksia videolla tulemaan! Ne kyllä katsotaan!

 

Kylteripäivät kokoaa viisisataa kylteriä yhteen

Kylteripäivät järjestettiin tänä vuonna tammikuun lopussa uusin sekä hyviksi todetuin eväin. Uutta KYPÄssä oli vahva osallistava ote jo valmistelussa. Tunnelmaa nostatettiin ennakkoon sosiaalisessa mediassa.

KYPÄstä kiinnostuneet pysyivät valmistelun tilanteesta ja uutisista perillä Kylteripäivien jatkuvasti päivittyvällä Facebook-sivulla. Sivuilla pääsi KYPÄ-tunnelmaan muun muassa kuvin ennakkoon, tapahtuman aikana ja sen jälkeen.

KYPÄn kuvakisa järjestettiin Instagramissa ensimmäistä kertaa. Kisaan osallistuivat #kypä merkityt kuvat. Kilpailukuvia tuli yhteensä 227. Voittaja ja viisi muuta eniten tykkäyksiä saaneiden kuvien julkaisijat julkistettiin Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa.

Viime vuonna KYPÄN aikainen Twitterin aktiivinen käyttö jatkui tänäkin vuonna. Yli 260 twiittillä KYPÄ-seminaarin puheenvuorojen innoittamina käytiin keskustelua.

Koska kaikki halukkaat eivät mahdu KYPÄän mukaan, pääsi muutkin kuin osallistujat osalliseksi somen ja verkkosisältöjen myötä KYPÄn sisätöön ja tunnelmiin. Ehkä joskus ”SEFE-TV” lähettää KYPÄstä livekuvaa, kuka tietää.

 

EkonomiEsimies -koulutusta tarjotaan LinkedInissä

EkonomiEsimies –koulutus on jo perinteikäs ja arvostettu kokonaisuus, jota SEFE on tarjonnut jäsenilleen vuodesta 2006 alkaen. Marraskuussa alkoi koulutuksen ensimmäinen toteutus sosiaalisessa mediassa, tällä kertaa LinkedInissä.

Mukana oli noin 35 osallistujaa, jotka pohdiskelivat esimiestyön elementtejä kouluttajien ohjaamina ja toistensa tukemina. Koulutuksen ohjeistukset, tietopaketit ja videot ovat saatavilla LinkedIn-ryhmässä. Koulutuksen luennot toteutettiin live-webinaareina.

Lisäksi kouluttajat avasivat keskusteluja esimiestyön kysymysten ympäriltä, keräsivät informaatiota lyhyillä kyselyillä ja kehittävät koulutusta jatkuvasti palautteen perusteella. Myös henkilökohtaista coachingia esimiestyön tilanteisiin on tarjolla osallistujille. Tämän palvelun tuottavat SEFEn omat uravalmentajat.

Mitä mieltä sinä olet näistä SEFEn osallistavista palveluista? Entä millaista osallistavaa palvelua toivoisit?

 

Marianne Falck-Hvilstafeldt ja Arja Parpala
SEFEssä osallistavia palveluita kehittävä työpari

Arja työskentelee SEFEssä uravalmentajana ja Marianne vastaa SEFEn sähköisistä palveluista ja sosiaalisesta mediasta.

Sosiaalisen median opas asiantuntijoille

Mielipidevaikuttajat & sosiaalinen media -selvitys

Sosiaalinen media luo mainion lisän asiantuntijan työkalupakkiin. Hyödyt voidaan nähdä pääosin kolmelta eri kantilta: oman osaamisen kehittämisen, verkoston laajentamisen ja oman asiantuntijuuden esille tuomisen kautta.

Sosiaalinen media on tuonut esiin myös uudenlaisen ilmiön: digitaalisen murroksen myötä asiantuntijan on mahdollista tavoittaa laajempi yleisö kuin hänen edustamansa organisaation. Muun muassa Burberryn ja LinkedInin toimitusjohtajilla on enemmän seuraajia LinkedInissä kuin heidän johtamillaan yrityksillä.

Jotta asiantuntija olisi mielipidevaikuttaja, hänellä tulisi olla vaikutusvaltaa, jotta henkilö taas olisi vaikutusvaltainen, tulisi hänen olla muun muassa asiantunteva ja luotettava. Tämän vuoksi henkilön pitäisikin löytää jokin yhteys niihin ihmisiin, joihin hän haluaa vaikuttaa, sillä kukaan ei kykene olemaan vaikutusvaltainen ilman yleisöä. Mielipidevaikuttaja myöskin ymmärtää mikä merkitys asioilla on sen kohdeyleisölle, jonka vuoksi pelkästään muiden tiedon eteenpäin jakaminen ei yksinään riitä.

Sosiaalinen media avaa yhden lisäportin tavoittaa relevantit kohdeyleisöt. Kanavat, jotka yleisesti sopivat parhaiten asiantuntijoille ovat blogit, LinkedInTwitter, SlideShare, YouTube, Facebook, Wikipedia ja Quora.

Edeltävä listaus herättää monissa kysymyksen kanavien paljoudesta. Tämä onkin yksi sosiaalisen median haasteista: kanavia on paljon ja ajankäytöllisesti niihin saisi kulumaan lukemattomia tunteja.

Kanaviin kannattaa lähteä yksi kerrallaan, miettiä jokaisen kanavan merkitys ja yleisesti omaa ajankäyttöä, jonka olet niihin valmis “sijoittamaan” (panostus vs. hyödyt). Koetko, että voit oppia niiden avulla, laajentaa omaa verkostoa ja/tai tarjota omalle kohdeyleisöllesi relevanttia tietoa?

Jos olet kiinnostunut sosiaalisesta mediasta, on mobiilisovellus Pivo tehnyt yhdessä sosiaalisen median toimisto Okimo Clinicin kanssa “Mielipidevaikuttajat & sosiaalinen media” -selvityksen. Toivomme tämän 57-sivuisen oppaan palvelevan mahdollisimman hyvin suomalaisia asiantuntijoita omassa sosiaalisen median hyödyntämisessään.

Okimo Clinicin toimitusjohtaja Helene Auramo

 

Helene Auramo
Kirjoittaja on KTM ja suomalaisen strategisen sosiaalisen median toimiston Okimo Clinicin toimitusjohtaja. Okimo Clinic on Marketing Clinicin tytäryhtiö. 

Viiden minuutin henkilöbrändäys – Näin teet itsestäsi asiantuntijan

Olli Kopakkala

Kerron tässä kirjoituksessa, miten voit huijata itsesi asiantuntijaksi viidessä minuutissa. Ensin kuitenkin pieni omakohtainen tositarina:

Rekrytointi sosiaalisessa mediassa

Päätimme muutama kuukausi sitten palkata yrityksemme toisen työntekijän.

Ensiksi kyselimme tietysti omista verkostoistamme ja tämän jälkeen laajensimme haun sosiaaliseen mediaan.

Muutamassa päivässä esiin nousikin henkilö, joka oli aktiivisesti esitellyt omaa osaamistaan sosiaalisessa mediassa sekä muun muassa kirjoittanut työnhakublogia.

Meidän ei niin sanotusti tarvinnut ostaa sikaa säkissä. Näimme jo ennen ensimmäisenkään rekryilmoituksen julkaisua, että meille sopiva työntekijä oli vapailla markkinoilla.

Otimme Taneliin yhteyttä ja muutaman viikon kuluttua hän jo aloittikin meillä töissä. Eikä muuten ollut mitenkään erityisen huono rekry. Taneli nimittäin hommasi meille Helsingin Sanomien kokosivun jutun jo heti ensimmäisten työviikkojensa aikana.

Tämä on hyvin moderni tarina työnhakemisesta ja työntekijän palkkaamisesta.  Suurin osa yrityksistä ei vielä toimi näin. Muista kuitenkin se, että kaikki työnantajat haluavat selvittää taustojasi jo ennen työhaastattelua, vaikka tämä ei aivan virallisesti olisikaan sallittua.

Netissä pitää olla narsisti

Oman nimen googlaaminen saattaa tuntua hieman narsistiselta. Se kuitenkin kannattaa, koska todennäköisesti työnantajakin tekee niin. Tarkista millaisen kuvan annat potentiaaliselle työnantajalle.

Hakutulosten haltuun ottaminen omalla nimellä on kohtuullisen helppoa. Sinun tulee vain tuottaa mahdollisimman paljon itseesi liittyvää positiivista sisältöä. Sosiaalisen median palvelut ovat omiaan tällaiselle sisällölle.

Kuusi vinkkiä henkilökohtaiseen maineenhallintaan

 • Tee Facebookkiin julkinen osio
 • Luo LinkedInin profiili
 • Tee Twitter-tili omalla nimelläsi
 • Hyödynnä Googlen palvelut, Youtube ja Google plus
 • Luo blogi omalla nimelläsi ja kirjoita kaksi artikkelia
 • Kommentoi kymmentä työhösi liittyvää blogikirjoitusta

Tämän jälkeen linkitä sosiaalisen median tilisi keskenään, jotta hakukoneet varmasti löytävät ne. Tadaa. Sinulla on asiantuntija verkkopresenssi.

Jatkojalostamalla näitä profiileja, voit luoda itsestäsi yhä syvemmän asiantuntijakuvan. Jos googlaat esimerkiksi minun nimelläni, löydät 10 hakutulosta, joista pystyn itse hallitsemaan kahdeksaa.

Voin siis muutamassa tunnissa muokata itsestäni minkä tahansa alan asiantuntija. Pelottavaa, eikö totta?

Olli Kopakkala
Ukko.fi:n markkinointivastaava.

Sinä olet väärä ihminen lukemaan tämän kirjoituksen

SEFEn hallituksenjäsen Juuso Enala

Oletko koskaan kiinnittänyt huomiota jääkiekkoseurojen mainoksiin? En ihmettele, vaikket olisikaan. Niissä on miltei säännönmukaisesti yksi yhteinen nimittäjä: Ne on kohdistettu niille ihmisille, jotka ostavat lipun ilman mainostakin. Lätkämainoksilla tuskin koskaan edes yritetään tavoitella potentiaalisia uusia kävijöitä.

Korkeakulttuuri on monesti langennut samaan ansaan. Viestinnässä silitellään myötäkarvaan heavy-usereita. Helsingin Juhlaviikot käänsi asian oivallisesti päälaelleen. Heidän tapahtumakoneessaan sai etsiä muutamaan taustakysymykseen vastaamalla omia mieltymyksiä vastaavan tapahtuman. Mutta oli myös mahdollisuus altistua jollekin uudelle. Jos testin tekijä painoi löydä-painikkeen sijasta altistu-painiketta, hänelle ehdotettiin tapahtumaa, jonka arvot olivat asteikon vastakkaisesta ääripäästä. Oopperakävijällä olikin mahdollisuus altistua punkille tai päinvastoin.

Olet johkautunut tähän kirjoitukseen SEFEn verkkosivujen tai some-presenssin houkuttelemana. Olet jo SEFE-fani, eikä minulla ei ole tällä kertaa asiaa Sinulle. Minulla on asiaa niille ekonomeille, jotka eivät tätä lue. Minulla on asiaa niille noin 10 000 suomalaiselle ekonomille, jotka eivät syystä tai toisesta ole SEFEn jäseniä.

 

He eivät tiedä, ellet Sinä kerro heille siitä

He, jotka eivät ole tätä lukemassa, ovat tehneet päätöksensä olla liittymättä SEFE-yhteisöön kukin omista syistään. Heillä on valinnanvapaus. Mutta jättäytyessään yhteisön ulkopuolelle, he ovat jääneet pitkälti myös liiton viestien tavoittamattomiin. He eivät tiedä, että SEFE ei ole enää sama.

SEFE on tänään dynaaminen ja interaktiivinen edunvalvontajärjestö. Se ajaa ekonomien etuja kollektiivisesti, mutta suhtautuu jäseniinsä yksilöinä. SEFE on yksilöiden yhteisö, joka on tukena jäseniensä arjessa proaktiivisesti ja innovatiivisesti. SEFE tarkoittaa nykyisellään ennen kaikkia osallistavia palveluja ja verkottoitumista, urapalveluita ja mahdollisuutta ammatilliseen kehittymiseen.

He, jotka eivät tätä lue, muistavat ehkä jäsenmaksua vastaan saadun jäsenlehden ja Ekonomipäivät. He eivät tiedä, miten paljon uutta jäsenille tarjotaan nykyisin. He eivät tiedät, miten intohimoisesti liiton työntekijät ja luottamushenkilöt ajavat jäseniensä etuja. He eivät tiedä, ellet Sinä kerro heille siitä.

Jollen olisi vuosien mittaan luottanut ystävieni tekemiin ehdotuksiin, olisin monta elämystä köyhempi. Jakaminen tekee hyvää. Ensi kerralla pyydä kaverisi mukaan itsellesi tärkeään harrastukseen. Tai kerro hänelle itsellesi tärkeästä asiasta. En kirjoittanut tätä Sinulle vaan ystävällesi, joka ei tunne SEFEä. Sinun tärkeä tehtäväsi on viedä tätäkin viestiä eteenpäin. SEFE on jäseniensä edunvalvoja työelämässä, yhteiskunnassa ja koulutuksessa. Se on arvokas tehtävä.

Juuso Enala
SEFEn hallituksen jäsen

Työtä etsimässä 3 – Ilmoittaudu suorahaku- ja rekry-yritysten listoille

Uravalmentaja Arja Parpala

Eipä ole suorahakukonsultti ottanyt yhteyttä. Huoh!

No ei huolta. Onneksi voit itse ilmaista konsulteille, että olet kiinnostunut uusista haasteista. Suorahakuyrityksiä on Suomessa paljon. Katso vaikkapa www.ssy.fi tai googlaa sanoilla suorahaku tai Executive Search, niin saat listan alan toimijoista. Myös monet rekrytointiyritykset kuten Manpower ja Eila Kaisla toimivat työnantajien työrukkasina myös asiantuntijoiden ja keskijohdon hauissa.

Useilla konsulteilla on verkkosivuillaan sähköinen hakemus, joka tulee täyttää. Osalle voit lähettää tietosi sähköpostitse. Vilkaise heidän sivuiltaan, mikä on oikea toimintatapa.

 

Hakemus ja CV

Kerro hakemuksessa tai saatteessa lyhyesti, kuka olet ja mitä ovat keskeiset osaamisesi. Kerro myös, millaisista tehtävistä olet jatkossa kiinnostunut ja millä toimialoilla tai millaisissa organisaatioissa haluaisit työskennellä.

Liitä mukaan hyvä CV ja jää hetkeksi odottelemaan. Sinuun saatetaan olla yhteydessä…

 

Pyri keskustelemaan henkilökohtaisesti

Kun olet lähettänyt tietosi, ole aktiivinen. Soita parin päivän päästä yritykseen ja pyydä, että saat keskustella jonkun konsultin kanssa. Voit tietenkin jo etukäteen tarkistaa parin konsultin nimet yrityksen nettisivuilta, niin pääset ehkä helpommin läpi.

Monet konsultit keskustelevat mielellään kanssasi jo etukäteen, jotta heillä sopivan toimeksiannon tullessa on selkeä kuva sinusta ammattilaisena. Kerro konsultille osaamisestasi ja tavoitteistasi, niin autat häntä työssään. Jotkut konsultit tosin ottavat hakijoihin yhteyttä vasta toimeksiannon pohjalta.

Myös jos olet keskustellut jonkun konsultin kanssa vaikkapa työnhaun yhteydessä, ota häneen uudelleen yhteyttä ja kerro tilanteestasi.

 

Pidä tietosi ajan tasalla

Päivitä tietosi konsulttien verkkojärjestelmiin säännöllisesti tai lähetä päivitetty CV heidän käyttöönsä, jotta tietosi pysyvät aktiivisena. Pidä myös huolta, että LinkedIn-profiilisi on ajan tasalla, sillä suorahakukonsultit tekevät hakuja myös siellä.

 

Arja Vuorela
Asiantuntija, Urapalvelut