Avainsana-arkisto: svenska

Hur formulerar du din erfarenhet på din cv?

Studerandekontaktperson Marina Stenbäck

En ständigt het potatis bland oss studenter är hurdan erfarenhet vi har. Det finns knappast en endaste en student som inte funderat på hur förhållandet mellan utbildning, erfarenhet och kontakter påverkar var och hur man får både sommarjobb, deltidsjobb och sin första fastanställning inom egen bransch.

Med risken att låta som en gammal tant säger jag det i alla fall: ta vara på och utnyttja de chanser du har att få en möjligast bred och blandad erfarenhet redan under studietiden. Att på CV:n kunna skriva att man jobbat på bank eller att man har en svåruttalad engelskspråkig titel är inte ett självändamål.

Visst, är ditt stora mål i karriären att jobba på bank är det kanske bra att börja i kassan och faktiskt se mera av hela verksamheten, men det finns inget som säger att de erfarenheter du får och det du lär dig i studentverksamhet är sämre, tvärtom!

 

Skaffa erfarenhet redan under studietiden

I dagens Finland finns det flera hundra ekonomistuderande som är aktiva studenter inom både studentkårer och ämnes- och fakultetsföreningar runt omkring i landet. Motiven för varför vi ställer upp, är aktiva och frivilligt sätter ner tid och energi på föreningsverksamhet och studentpolitik är många och varierande. Därför tänkte jag göra som Alexander Stubb och lista några orsaker för varför det lönar sig att aktivera sig under studietiden och vad man kanske kan ha för nytta av det.

För det första, vad du än gör se nu till att du gör något annat än bara sitter med näsan i boken under din studietid. Om inte annat visar du åt både dig själv och omvärlden att du klarar av att göra mer än en sak åt gången. Vad du gör är upp till dig men det är kanske lättare att plocka ut erfarenhet som är relevanta för ett kommande jobb från t.ex. utskotts och teamarbete än var det är att hitta i senaste FIFA spelet.

Det andra jag vill poängtera är att göra något du tycker om vid sidan av studierna. Ställ inte upp i styrelser och utskott bara för att det ser bra ut på CV:n. Alla behöver inte vara ordförande och det är meningen att alla skall vara det heller.

Aktivera dig och engagera i verksamhet som du tycker är intressant och som du brinner för snarare än det du tror är ”rätt”. Ingen orkar slita och knega på det sätt aktiva studenter gör om man inte tycker om det man gör. När du gör saker som intresserar dig kan du vara stolt över det du fått till stånd. Dessutom du har helt säkert mera nytta av ett väl genomfört projekt som du kan motivera vad du lärt dig än av att formellt har innehaft en post du inte brytt dig om och du inte lärt dig något av.

 

Vända motgångar till positivt på cv:t

Min tredje och sista poäng är att ta lite distans till det du gör och förtydliga vad du kan och vad du lärt dig. Det är lätt hänt att man blir uppslupen av det man gör och oberoende om det är jobb eller föreningsverksamhet förstår alla likasinnade genast vad du talar om, medan utomstående inte har en blekaste blå aning.

Att ta lite distans från det man gör hjälper också då du ska vända en dålig erfarenhet eller motgång till något bra. Ni kan slå er i backen på att min första tanke när jag som 19 år gammal sommarjobbare kom på jobb en måndag morgon och fick veta att min förman sagt upp sig och VD:n fått sparken inte var ”wow vilken erfarenhet jag kommer att få och så bra det här kommer se ut på CV:n”.

Tvärtemot, då jag satt där utan information men skulle svara på kundernas och medlemmarnas frågor om vad som hade hänt var jag säker på att det här skulle bli ett svart hål på min CV. Idag när jag ser tillbaka på händelserna den sommaren, kan jag lätt göra en lista över allt vad jag lärt mig och hur jag kan tillämpa den här kunskapen och erfarenheten i totalt annorlunda organisationer och sammanhang.

För att summera, det lönar sig alltid att vara aktiv och göra det du gillar samtidigt som även de värsta katastroferna oftast medför något lärorikt. Jag har själv fått något av de bästa deltidsjobb man kan ha vid sidan av studierna tack vare förenings- och studentkårsverksamhet och genom att plocka ut och konkretisera vad jag lärt mig på ett närmast katastrof sommarjobb har jag fått intressanta och givande uppdrag.

Sist men inte minst: Kom ihåg, du förlorar aldrig på att ställa upp för din ämnesförening eller studentkår!

 

Marina Stenbäck
Studerandekontaktperson, Åbo Akademi

Fler kvinnliga ledare

Ann-Louise Laaksonen

Vi firade igår jämställdhetsdagen och Minna Canths födelsedag, den enda finska kvinnan med egen flaggdag. Canth var den första framstående kvinnliga författaren i Finland, en duktig företagarkvinna, förespråkare för jämställdheten och dessutom mamma till sju barn. Hon var ett lysande exempel på hur man kombinerar familj och arbetsliv.

Jämställdheten har jobbats för i över 100 år men speciellt på arbetsmarknaden går jämställdheten till vissa delar långsamt framåt. Andelen kvinnor på ledande poster och i börsbolags styrelser borde vara betydligt högre speciellt med tanke på andelen högt utbildade kvinnor i vårt land.

Jag håller helt med Centralhandelskammaren att företag alltid ska välja de bästa resurserna till ledande poster och till sina styrelser oavsett kön, men problemet är fortfarande att man alltför lätt säger att det inte finns lämpliga kvinnliga kandidater.

Börsbolagen har via självreglering förpliktat alla börsbolag att ha både män och kvinnor i sina styrelser. Om man frångår detta bör en redogörelse avges. En del företag har även egna program för att lyfta fram kunniga kvinnor.

 

Kvinnor är ofta utmärkta direktörer

Ett sätt att minska problemet är att se till att kunniga kvinnor finns med i rekryteringspooler och nätverk där man sonderar kandidater för ledande poster. Enligt Centralhandelskammarens utredning från ifjol, är det största problemet med få kvinnor till börsbolags styrelser att det inte finns tillräckligt med kvinnor som leder olika businessenheter eller som verkställande direktörer.

Hela 62 procent av dem som utnämnts till börsbolags styrelser har en bakgrund som vd:n. Centralhandelskammaren stöder kvinnligt ledarskap med att ordna mentorprogram för kvinnliga ledare.

Timo Ritakallio, vice verkställande direktör på Ilmarinen, lyfter i sin blogg upp varför vi behöver mera kvinnor på ledande poster. Han hänvisar till en global undersökning där man kommit fram till att företagen med de bästa resultaten hade 37 procent kvinnor på ledande poster, medan företag med de sämsta resultaten hade endast 19 procent kvinnliga ledare.

Enligt undersökningen är kvinnor ofta utmärkta direktörer, som bättre kan motivera personalen, effektivera verksamheten och skapa välmående på arbetsplatsen. Ritakallio lyfter upp tre orsaker till att det inte finns flera kvinnor på ledande poster: manlig ledningskultur på företagen, kvinnors sämre tro på sitt kunnande och de traditionella könsrollerna i hemmet.

Lösningar kunde vara att uppmuntra kvinnor att söka mera krävande poster, fungerande mentorprogram och en jämnare fördelning av föräldraledigheten. Det sagt, betyder inte att manliga direktörer inte skulle vara lika bra och den som är bäst lämpad för en post skall alltid väljas, oavsett kön.

Jämställt är lönsamt!

 

Ann-Louise Laaksonen
II viceordförande, Finlands Ekonomer

**

Testa hurdan karriär du skulle ha om du var det andra könet!

Läs om Ekonomernas Työ+elämä-kampanj: wwww.työjaelämä.fi

 

Hur härligt klingar sången?

Markkinointisuunnittelija Nina Enberg

Idag firas Svenska dagen, finlandssvenskarnas egen dag. Många ser dagen som en symbol för rätten att tala svenska i Finland och som en hyllning för landets tvåspråkighet. Den 6 november, årsdagen för kung Gustav II Adolfs död i slaget vid Lützen år 1632,  har i över 100 år firats som Svenska dagen.

Mina första minnen av Svenska dagens firande går tillbaka till skoltiden och speciellt de första åren. Jag minns hur vi sålde de rödgula Svenska dagen-märkena ett par veckor innan och hur vi på själva dagen samlades i skolans festsal och sjöng Modersmålets sång.

Det sägs att sången är något av en nationalsång för finlandssvenskarna och vi hade övat in den och lärt oss texten utantill. Jag antar att det även idag i skolor och daghem ordnas program kring Svenska dagen och Modersmålets sång klingar högt.

 

Traditioner är viktiga

När Svenska dagen närmar sig, blir det som oftast mer allmänna diskussioner om finlandssvenskheten och det svenska språket. Ursprungligen skapades denna dag för att öka känslan av sammanhållning bland den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

Förutom språket och Svenska dagen, som präglas främst av traditioner och historia, förknippas finlandssvenskhet ofta med kräftskivor, Lucia och midsommardans. Som finlandssvensk och som en del av den finlandssvenska identiteten är det viktigt att värna om det svenska språket och finlandssvenska seder och traditioner, så att de lever kvar och berikar vardagen även för kommande generationer.

Så här på Svenska dagen vill jag påminna om att SEFE betjänar sina medlemmar på bägge inhemska språken. Flera av våra evenemang, utbildningar och webinarier erbjuds även på svenska. Kolla vårt utbud på evenemangskalendern.

Som jag lärde mig i lågstadiet, det sitter fortfarande i:
”Du sköna sång, vårt bästa arv från tidevarv till tidevarv:
ljud högt, ljud fritt från strand till strand i tusen sjöars land!”

Trevlig Svenska dagen!

 

Nina Enberg
Marknadsföringsplanerare, Ekonomförbund